Η κυκλική οικονομία, όπως διαβάζουμε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ένα «πράσινο μοντέλο ανάπτυξης» και αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο του νέου ευρωπαϊκού και παγκόσμιου οικονομικού μοντέλου. Μέσα σε όλα, στοχεύει στη χρήση δευτερογενών υλικών και αποβλήτων ως παραγωγικών πόρων και χρήσιμων υλικών, προσδίδοντας τη διάσταση της βιωσιμότητας στο παραγωγικό μοντέλο. Σε αυτό λοιπόν το νέο παγκόσμιο μοντέλο, που βασίζεται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, η ΗΛΕΚΤΩΡ είναι πλήρως εναρμονισμένη και μάλιστα πρωταγωνιστώντας στην πράσινη μετάβαση για έναν βιώσιμο κόσμο, διαφυλάσσοντας τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα, βελτιώνοντας παράλληλα την υγεία και την ποιότητα ζωής. Σε αυτό να προσθέσουμε και την προσφορά εξειδικευμένων θέσεων εργασίας, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για την οικονομία και την κοινωνία. Σήμερα, η εταιρεία αριθμεί πάνω από 950 εργαζομένους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

H ΗΛΕΚΤΩΡ, μέλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με περισσότερες από 2 δεκαετίες επιτυχημένης πορείας στον χώρο, αποτελεί μία πλήρως καθετοποιημένη εταιρεία στον κλάδο διαχείρισης απορριμμάτων και παραγωγής πράσινης ενέργειας.Τα στοιχεία που την κάνουν να ξεχωρίζει είναι τόσο η σημαντική τεχνογνωσία, όσο και η εξειδίκευση που διαθέτει, που της επιτρέπουν να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στη διαχείριση απορριμμάτων, λύσεις που αφορούν στη μελέτη, την κατασκευή και τη λειτουργία σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, παραγωγή απορριμματογενούς καυσίμου και ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίου και βιομάζας.

H ΗΛΕΚΤΩΡ είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία που κατέχει και εφαρμόζει τεχνολογίες αιχμής στον κλάδο της,  με υλοποιημένα έργα σε οκτώ χώρες. Σε αυτό να προσθέσουμε ότι μέσω των θυγατρικών εταιρειών της στη Γερμανία καλύπτει όλο το εύρος των εφαρμογών βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων.

Η πορεία της ΗΛΕΚΤΩΡ σε αριθμούς

Κάποια ενδεικτικά στοιχεία σχετικά με την παρουσία και δράση της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.:

 • 13 Μονάδες Επεξεργασίας Σύμμεικτων Απορριμμάτων (ΜΕΑ) συνολικής δυναμικότητας > 2.200.000 τόνων ετησίως
 • 20 Μονάδες Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) δυναμικότητας > 400kta
 • 4 Μονάδες Ενεργειακής Αξιοποίησης Βιοαερίου δυναμικότητας > 32 MWe
 • Ο μοναδικός στην Ελλάδα Αποτεφρωτήρας Τοξικών Αποβλήτων δυναμικότητας ~ 11kta
 • 1 Μονάδα Αποστείρωσης Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών δυναμικότητας > 6kta
 • 4 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) συνολικής δυναμικότητας > 240kta
 • 2 Μονάδες Ανακύκλωσης Γυαλιού συνολικής δυναμικότητας > 50kta
 • Οι μεγαλύτεροι ΧΥΤΑ στην Ελλάδα και την Κύπρο δυναμικότητας > 30.000.000 m3
 • Οι πλέον εξελιγμένες και σύγχρονες εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Στραγγισμάτων ως Υποστηρικτικά Έργα των ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ συνολικής δυναμικότητας> 2.000 m3 ανά ημέρα

Τι σημαίνουν όμως όλα τα παραπάνω και γιατί έχουν ενδιαφέρον για όλους εμάς;

Μέσω των έργων που έχει υλοποιήσει και λειτουργεί, η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

 • επεξεργάζεται περίπου 700.000 τόνους απορριμμάτων ετησίως,
 • παράγει κάθε χρόνο περισσότερες από 200.000 MWh πράσινης ενέργειας (Waste to Energy),
 • ανακτά κατ’ έτος 87.000 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών,
 • αξιοποιεί περισσότερα από 110 εκατομμύρια κυβικά μέτρα βιοαερίου ετησίως, τα οποία συνεισφέρουν στην αποφυγή εκπομπής περίπου 880χλδ ισοδύναμων τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα σε ετήσια βάση
 • και μέσω των πρακτικών που εφαρμόζονται στα έργα διαχείρισης σύμμεικτων αποβλήτων, επιτυγχάνονται υψηλά ποσοστά επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης διατηρώντας την αξία των φυσικών πόρων, των πρώτων υλών και των προϊόντων.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων ΟΣΔΑ

Κάποια από τα εμβληματικά έργα στη Διαχείριση Απορριμμάτων, αποτελούν τα παρακάτω:

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δυναμικότητας 120.000 τόνων ανά έτος. Αποτελεί το πρώτο ΣΔΙΤ απορριμμάτων στην Ελλάδα, δηλαδή το πρώτο έργο διαχείρισης απορριμμάτων που πραγματοποιήθηκε με τη μορφή Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Τη μελέτη, την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία της μονάδας ανέλαβε το 2015 η εταιρεία ΕΠΑΔΥΜ Α.Ε., 100% θυγατρική της ΗΛΕΚΤΩΡ ενώ η κατασκευή ολοκληρώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2017. Έκτοτε, το έργο λειτουργεί επιτυχώς η εταιρία ΕΔΑΔΥΜ ΜΑΕ, επίσης 100% θυγατρική της ΗΛΕΚΤΩΡ. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά επιτυχημένο παράδειγμα έργου, το οποίο υλοποιήθηκε μέσω ΣΔΙΤ και έχει αποδώσει τα μέγιστα, καθώς υπερβαίνει τους συμβατικούς στόχους, επιτυγχάνοντας εκτροπή βιοαποδομήσιμων υλικών από ταφή, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% και με το υπόλειμμα προς ταφή να είναι λιγότερο από 36% των παραγόμενων Αστικών Στερεών Αποβλήτων. Αξίζει να σημειώσουμε πως το συνολικό κόστος υλοποίησης της μονάδας ανήλθε στα 48 εκατομμύρια ευρώ και κατά τη διάρκεια της κατασκευής δημιουργήθηκαν πάνω από 150 θέσεις εργασίας ενώ σήμερα απασχολούνται στη λειτουργία του πάνω από 135 εργαζόμενοι.

Η Μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Σύμμεικτων Αστικών Απορριμμάτων Λάρνακας/Αμμοχώστου, συνολικού κόστους περίπου 60 εκατομμυρίων ευρώ και είναι η μοναδική ολοκληρωμένη Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Κύπρο, δυναμικότητας επεξεργασίας 190.000 τόνων / έτος. Η κατασκευή ολοκληρώθηκε την 1/4/2010 και έκτοτε λειτουργεί απρόσκοπτα από την ΗΛΕΚΤΩΡ (μέσω κοινοπρακτικού σχήματος). Θεωρείται ένα υποδειγματικό έργο με τεχνολογίες αιχμής (state-of-the-art) καθώς αποτελεί ένα από τα πρώτα έργα παγκοσμίως με εκτεταμένο οπτικό διαχωρισμό για την ανάκτηση ανακυκλώσιμων από σύμμεικτα απορρίμματα. Αποτελεί παράλληλα σημείο αναφοράς για την αγορά της Κύπρου, αλλά και διεθνώς, όπως προκύπτει από το ενδιαφέρον εταιρειών και διακρατικών φορέων που το επισκέφθηκαν έτσι ώστε να υιοθετήσουν στη χώρα τους αντίστοιχες τεχνολογίες. Να σημειώσουμε ότι η ΟΕΔΑ Λάρνακας / Αμμοχώστου αποτελούσε προενταξιακή υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας περί συμμόρφωσης με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο σε θέματα περιβάλλοντος-διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Επιπλέον, η κατακύρωση του διεθνούς διαγωνισμού στην ανάδοχο κοινοπραξία, εξασφάλισε την απορρόφηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα οποία είχαν εγκριθεί για το εν λόγω έργο και τυχόν μη υλοποίησή του θα οδηγούσε στην απώλειά τους. Το έργο λειτουργεί απρόσκοπτα για περισσότερα από 14 έτη δίνοντας λύση στη διαχείριση απορριμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι από τον Σεπτέμβριο 2018, η μονάδα παραλαμβάνει και τα απορρίμματα της Επαρχίας Λευκωσίας, με αποτέλεσμα να παρέχει ασφαλή λύση για ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των παραγόμενων αποβλήτων ενώ ταυτόχρονα, με την εκτροπή των απορριμμάτων της Λευκωσίας από ταφή στον ΧΑΔΑ Κοτσιάτη, αποφεύχθηκε πρόστιμο 60 εκατομμυρίων ευρώ που απειλείτο να επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Σύμμεικτων Αστικών Απορριμμάτων (Κύπρος)

Η Μονάδα Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Σόφιας (Βουλγαρία) αξίας 86,8 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μονάδα βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων στην Ευρώπη και μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο με δυναμικότητα 410.000 τόνους ανά έτος. Αποτελεί το ολοκληρωμένο σύστημα εγκαταστάσεων για την επεξεργασία των αστικών στερεών απορριμμάτων του Δήμου Σόφιας στη Βουλγαρία, καλύπτοντας τις ανάγκες περίπου 1,2 εκατομμυρίων κατοίκων. Η ΗΛΕΚΤΩΡ εγκαινίασε τη συγκεκριμένη μονάδα τον Σεπτέμβριο του 2015. Το έργο περιελάμβανε τη μελέτη, την κατασκευή και την έναρξη λειτουργίας της μονάδας σε διάστημα 21 μηνών, γεγονός που αποτελεί επίτευγμα βάσει του μεγέθους του. Επίσης, αξίζει να σημειώσουμε πως οι τεχνολογίες αιχμής που ενσωματώνονται στις μεθόδους επεξεργασίας, κατατάσσουν το συγκεκριμένο έργο στην πρώτη θέση των πιο σύγχρονων εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων στην Ευρώπη.

Ας δούμε και κάποια σύγχρονα έργα που συμμετέχουν στην παραγωγή πράσινης ενέργειας

Πέρα από τη Διαχείριση Απορριμμάτων, η ΗΛΕΚΤΩΡ δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία και σε έργα παραγωγής πράσινης ενέργειας. Συγκεκριμένα, έχει κατασκευάσει, χρηματοδοτήσει και λειτουργεί τέσσερις μονάδες αξιοποίησης βιοαερίου εκλυόμενο από Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Waste to Energy) συνολικής ισχύος 32MW, καθώς και τρία αιολικά πάρκα με συνολική ισχύ 7,8 MW. Σημειώνεται πως η μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου ΧΥΤΑ Λιοσίων/Φυλής συνολικής δυναμικότητας 24,2 MW, συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες παγκοσμίως, ενώ αντίστοιχα, τα εργοστάσια ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου ΧΥΤΑ που λειτουργεί η ΗΛΕΚΤΩΡ σε Μαυροράχη (αδειοδοτημένη ισχύς 3,52 MW), Ταγαράδες (αδειοδοτημένη ισχύς 5,048 MW) και Κοζάνη (αδειοδοτημένη ισχύς 1,26 MW) αποτελούν έργα στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή και περιβαλλοντική βελτίωση των περιφερειακών ΧΥΤ. Με το παραγόμενο βιοαέριο των ΧΥΤΑ που τροφοδοτεί τους σταθμούς, παράγεται ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια ενώ αποφεύγεται η έκλυση αερίων του θερμοκηπίου (συγκεκριμένα μεθανίου, CH4), βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Την ίδια στιγμή, οι σταθμοί έχουν δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλής τεχνογνωσίας, απασχολώντας παράλληλα προσωπικό από την τοπική κοινωνία.

Μονάδες αξιοποίησης βιοαερίου από Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), Ταγαράδες

Άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι τον περασμένο Νοέμβριο απονεμήθηκε στη Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης Βιοαερίου στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης, το εθνικό βραβείο στο πλαίσιο των Energy Globe Awards, από τον επικεφαλής του Εμπορικού Τμήματος της Αυστριακής Πρεσβείας-ADVANTAGE AUSTRIA, ενώ πρόσφατα απέσπασε και το Energy Globe World Award 2023 στην κατηγορία ‘Air’, αποτελώντας την πρώτη ελληνική εταιρεία που διακρίνεται στον θεσμό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το έργο της τηλεθέρμανσης Αμυνταίου (30 MWth)

Επιπροσθέτως, η εταιρεία κατασκεύασε και έθεσε σε λειτουργία το έργο της τηλεθέρμανσης Αμυνταίου ισχύος 30 MWth με συναξιοποίηση βιομάζας και λιγνίτη με ετήσια διανομή θερμικής ενέργειας ~50.000 ΜWh. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα καινοτόμο έργο, που συναντάται πρώτη φορά στη χώρα, το οποίο τροφοδοτεί με θερμική ενέργεια μία ολόκληρη περιοχή που πριν τροφοδοτούνταν από τους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς (ΑΗΣ). Η σημασία του έργου έγκειται στο γεγονός ότι τέθηκε επιτυχώς σε λειτουργία την κρίσιμη στιγμή που δεν υπήρχε εναλλακτική πηγή παροχής θερμότητας στο δίκτυο, έπειτα από την οριστική παύση λειτουργίας του ΑΗΣ Αμυνταίου τον Απρίλιο του 2020.

Τέλος, η Μονάδα Aποτέφρωσης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων που έχει υλοποιήσει και λειτουργεί η ΗΛΕΚΤΩΡ, κατέχει τη μοναδική άδεια στην Ελλάδα για διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων με τη μέθοδο της θερμικής επεξεργασίας (αποτέφρωσης), με δυναμικότητα που φτάνει τους 11.000 τόνους ετησίως, καλύπτοντας έτσι, με ασφάλεια για το περιβάλλον, το σύνολο των αναγκών των Υγειονομικών μονάδων της χώρας.

Μονάδα Aποτέφρωσης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων

Παραμένοντας σε πλήρη εναρμόνιση με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και με κινητήριο δύναμη τους πάνω από 950 εργαζομένους της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η ΗΛΕΚΤΩΡ πρωταγωνιστεί στην πράσινη μετάβαση για έναν βιώσιμο κόσμο, διαφυλάσσοντας τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα, βελτιώνοντας την υγεία και την ποιότητα ζωής ενώ συνεισφέρει και στην προσφορά εξειδικευμένων θέσεων εργασίας, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για την οικονομία και την κοινωνία.