Ένα νέο και διευρυμένο σχέδιο αναπροσαρμογής των τελών κυκλοφορίας που καταβάλλονται κάθε χρόνο από 5.423.700 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, θα θέσει σε ισχύ το υπουργείο Οικονομικών, αφού ολοκληρωθεί η πληρωμή τους στις 29 Φεβρουαρίου.

Δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, ενώ τα τέλη θα πληρώνονται με το μήνα, από τον Απρίλιο – Μάιο.

Παράλληλα, θα εξεταστούν οι δημοσιονομικές δυνατότητες του προϋπολογισμού, ώστε να δημιουργηθεί μία παροχή κινήτρων, μέσω της διαδικασίας της απόσυρσης. Αυτό θα γίνει, προκειμένου να σταματήσουν να κυκλοφορούν από τους δρόμους αυτοκίνητα 20 ετών και άνω, και να αντικατασταθούν από νέα, σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Το σχέδιο της κυβέρνησης

-Αυξομείωση τελών ΙΧ: 1ο έτος κυκλοφορίας από 1/11/2010 έως σήμερα

Αφορά: 1.168.000 ΙΧ

-Καμία αλλαγή τελών ΙΧ: 1ο έτος κυκλοφορίας έως 31/10/2010

Αφορά: 4.400.000 ΙΧ

-Κίνητρα απόσυρσης ΙΧ: 1ο έτος κυκλοφορίας προ του 2010