Η 28η σύνοδος της Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης – Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος (UNFCCC) ολοκληρώθηκε στις 13 Δεκεμβρίου στο Ντουμπάι και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών που εκπροσώπησαν τις πόλεις και τις περιφέρειες στην επίσημη αντιπροσωπεία της ΕΕ εξέδωσαν την ακόλουθη δήλωση:

«Μετά από ένα χρόνο ρεκόρ θερμοκρασιών και μια άνευ προηγουμένου σειρά δυσμενών κλιματικών γεγονότων που επηρεάζουν άμεσα τις τοπικές κοινότητες σε ολόκληρο τον κόσμο, η COP28 σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προόδου για τις κυβερνήσεις του κόσμου στη μετάβαση από όλα τα ορυκτά καύσιμα, αλλά τελικά θα απαιτηθεί μια μελλοντική σταδιακή κατάργηση. Η έκθεση αποτελεσμάτων του Παγκόσμιου Απολογισμού αναγνωρίζει την ανάγκη για βαθιές, γρήγορες και συνεχείς μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ώστε να διατηρηθεί ο στόχος της συμφωνίας του Παρισιού για 1,5 °C σε αυτή την κρίσιμη δεκαετία. Ωστόσο, αυτή η επείγουσα ανάγκη πρέπει ακόμη να μεταφραστεί σε ισχυρότερες δεσμεύσεις από όλα τα μέρη, και ανησυχούμε ότι η τελική συμφωνία δεν αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο των υποεθνικών κυβερνήσεων στη δράση για το κλίμα, καθιστώντας την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση δέσμευση και όχι υποχρεωτική απαίτηση.

Στενή συνεργασία

«Ταυτόχρονα, πολλές πόλεις και περιφέρειες εξακολουθούν να εργάζονται σκληρά για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας πολύ πριν από την επίτευξη των παγκόσμιων, ευρωπαϊκών ή εθνικών στόχων. Το πιο σημαντικό είναι ότι συνοδεύουν τους φιλόδοξους στόχους τους με δράσεις επιτόπου, είτε στον τομέα των μεταφορών, του πολεοδομικού σχεδιασμού, της ενεργειακής απόδοσης ή της αποκατάστασης της φύσης. Εκπροσωπώντας τις πόλεις και τις περιφέρειες στην ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών θα συνεχίσει τη στενή συνεργασία της με διεθνή δίκτυα για να παράσχει στις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις τη θέση που τους αξίζει στην εθνική και παγκόσμια σκηνή. Αναμένουμε επίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να ασκεί πιέσεις για την αυξημένη συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών, σύμφωνα με τη διαπραγματευτική εντολή της για τη φετινή COP.

«Πάνω από όλα, είμαστε υπερήφανοι για ορισμένα από τα βασικά επιτεύγματα της COP28 που αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη σημασία που αποδίδεται στη δράση σε υποεθνικό επίπεδο: τη συμφωνία για ένα Ταμείο Απώλειας και Ζημιών με άμεση χρηματοδότηση στις τοπικές και περιφερειακές κοινότητες που πλήττονται περισσότερο, τη διοργάνωση της πρώτης τοπικής συνόδου κορυφής για τη δράση για το κλίμα και τη δρομολόγηση του συνασπισμού για πολυεπίπεδες συμπράξεις υψηλού επιπέδου ( CHAMP), ο οποίος περιλαμβάνει δέσμευση για τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων των εθνικά καθορισμένων συνεισφορών (ΕΚΣ). Με τον επόμενο γύρο των ΕΚΣ να υποβληθεί έως το 2025, οι υποσχέσεις αυτές πρέπει τώρα να μετατραπούν σε απτή δράση από τις εθνικές κυβερνήσεις. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο».