Από τη Δευτέρα (04/12) ξεκινά η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων για τους άνεργους, ενώ μέχρι την Παρασκευή (22/12) αναμένεται να έχουν καταβληθεί όλα τα έκτακτα επιδόματα της περιόδου.

Συγκεκριμένα, από Δευτέρα (04/12), οι άνεργοι ξεκινούν μαζί με το επίδομα να λαμβάνουν και το δώρο Χριστουγέννων. Το ποσό θα φτάνει στα 479 ευρώ για τους άγαμους και θα προσαυξάνεται αν υπάρχουν ανήλικα παιδιά. Πάντα, βέβαια, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει εγγεγραμμένη ανεργία για όλη την περίοδο από τον Μάιο μέχρι και τον Δεκέμβριο, όπως προβλέπει ο νόμος. Καθώς, λοιπόν, το δώρο Χριστουγέννων για τους άνεργους θα καταβληθεί μαζί με το επίδομα, οι δικαιούχοι αναμένεται να δουν μια σημαντική πίστωση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Όσον αφορά τους συνταξιούχους, υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες, οι οποίες έχουν κλειδώσει, και είναι η 21η και η 22η Δεκεμβρίου, καθώς μαζί με την σύνταξη του Ιανουαρίου θα φανεί και η αύξηση σε ποσοστό 3%, η οποία θα ισχύσει για όλο το 2024. Το επίδομα των 100-200 ευρώ είναι μια εφάπαξ ενίσχυση η οποία θα δοθεί στις 21 Δεκεμβρίου σε όσους έχουν την λεγόμενη προσωπική διαφορά πάνω από 10 ευρώ, όσοι δεν έχουν προσωπική διαφορά και είναι ταυτόχρονα χαμηλοσυνταξιούχοι, θα πάρουν την ίδια ημέρα την ενίσχυση εφάπαξ και αυτή των 150 ευρώ.

Στις 21 ή 22 Δεκεμβρίου αναμένεται να καταβληθούν και οι έκτακτες οικονομικες ενισχύσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Εκτός από τα 150 ευρώ των χαμηλοσυνταξιούχων, είναι και η 1,5 επιπλέον δόση επιδόματος που θα πάρουν οι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνων, στο επιπλέον 50 ευρώ 50% που θα καταβληθεί με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και από εκεί και πέρα η εφάπαξ ενίσχυση των 200 ευρώ για όσους ανήκουν στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Δώρο Χριστουγέννων ιδιωτικού τομέα

Τέλος, στον ιδιωτικό τομέα, η προθεσμία για την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους είναι η 21η Δεκεμβρίου 2023. Ωστόσο, αρκετοί είναι οι εργοδότες που φροντίζουν, βάσει προγραμματισμού, να μπαίνει το Δώρο Χριστουγέννων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εργαζομένων από το πρώτο 10ήμερο του Δεκεμβρίου και μετά.

Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Χριστουγέννων οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα:

  • Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων είναι από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2023.
  • Λαμβάνεται υπ’ όψιν ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών (ημερομίσθιο, ωρομίσθιο).
  • Υπάρχει διαθέσιμη η online εφαρμογή του ΚΕ.Π.Ε.Α για να μπορούν οι εργαζόμενοι να υπολογίζουν μόνοι τους το Δώρο Χριστουγέννων που δικαιούνται.
  • Οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο που προαναφέρθηκε, δηλαδή από την 1η Μαΐου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο Χριστουγέννων που είναι ίσο με έναν ολόκληρο μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.