Διοικητικό πρόστιμο 60.000 ευρώ επέβαλε η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης στη DoValue Greece – Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (A.E.Δ.Α.Δ.Π.) επειδή προέβη σε επαναλαμβανόμενες οχλήσεις και σε αποστολή εξώδικης επιστολής για ενημέρωση οφειλέτη περί ύπαρξης ληξιπρόθεσμης οφειλής, η οποία, ωστόσο, είχε υποβληθεί σε ρύθμιση βάσει δικαστικής απόφασης στο πλαίσιο του ν.3869/2010 και τηρούνταν απαρέγκλιτα.

Νέο πλαίσιο κανόνων

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, πρόσφατα στη βουλή απαντώντας σε ερώτησης της Ζωής Κωνσταντοπούλου, επεξεργάζεται νέο πλαίσιο κανόνων και υποχρεώσεων, για διαφάνεια και ενημέρωση των πολιτών από τους servicers.

Σύμφωνα με το πλαίσιο που θα είναι έτοιμο σε λίγους μήνες, θα υποχρεούνται oι servicers να τηρούν και να παρέχουν προσωποποιημένη ενημέρωση προς τους οφειλέτες για το σύνολο της οφειλής τους, τις οφειλόμενες δόσεις, το επιτόκιο και άλλες συναφείς πληροφορίες, που σήμερα δυστυχώς, πράγματι δεν δίνουν. Θα προβλέπονται επίσης ποινές όταν δεν παρέχουν σαφή και έγκαιρη ενημέρωση στους πολίτες.

Στην επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζητούσε ενημέρωση από τον υπουργό Οικονομικών για την προστασία δανειοληπτών, υπερχρεωμένων πολιτών και ευάλωτων ομάδων από διαδικασίες κατάσχεσης, ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς καθώς και για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Η κ. Κωνσταντοπούλου περιέγραψε περιβάλλον συνεχών οχλήσεων και περιβάλλον καταδίωξης δανειοληπτών, από τράπεζες και funds, για δάνεια και φερόμενες οφειλές που είναι ανυπαίτια, που είναι σε μεγάλο βαθμό εξοφλημένα και σε κάθε περίπτωση, οι επισπεύδοντες, δεν έχουν πραγματικό δικαίωμα επίσπευσης γιατί έχουν αποζημιωθεί πολλαπλώς, μέσω των ανακεφαλαιοποιήσεων, γιατί έχουν εκποιήσει τις συγκεκριμένες αξιώσεις οι τράπεζες στα funds, αντί πινακίου φακής, γιατί τα funds έχουν αγοράσει για πολύ κατώτερες αξίες και στρέφονται εναντίον των πολιτών, αξιώνοντας είτε τις αρχικές οφειλές είτε πολλαπλάσιες οφειλές.

Πηγή: Ot.gr