Ετοιμα όλα για τη δημιουργία της Δικαστική Αστυνομία.  Ένα 24ωρο μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου, δημοσιεύτηκε και το ΦΕΚ που αφορά στην ίδρυση του σώματος αλλά και στις προσλήψεις που πρέπει να γίνουν ώστε να στελεχωθεί η υπηρεσία. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ΦΕΚ, αυξάνουν οι οργανικές θέσεις και κατά συνέπεια  οι προσλήψεις. Συγκεκριμένα, από 750 οι θέσεις αυξάνονται σε 800 και αναλύονται ως εξής:

Στην Υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας πολιτικού τομέα συστήνονται 170 οργανικές θέσεις των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ
Στην Υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας αστυνομικού τομέα συστήνονται 630 οργανικές θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ

Προσλήψεις με πτυχία ΑΕΙ, ΤΕΙ, η απολυτήριο λυκείου

Στη Δικαστική Αστυνομία αστυνομικού τομέα οι προσλήψεις θα αφορούν ένστολο προσωπικό, το οποίο θα μπορεί να συμμετάσχει στην προκήρυξη με οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή και με απολυτήριο λυκείου.

Για τις προσλήψεις στη Δικαστική Αστυνομία, ορίζεται ως κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού το 19ο έτος. Για το προσωπικό του αστυνομικού τομέα ορίζεται ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού το 35ο έτος και όχι το 30ο όπως αναμενόταν αρχικά. Ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο όριο και η 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους για το ανώτατο όριο.

Επιπλέον, το προσωπικό του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας πρέπει να έχει ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60 μ.) για τις γυναίκες, χωρίς υποδήματα.

Το προσωπικό αυτό δεν επιτρέπεται να φέρει στο σώμα δερματοστιξία (τατουάζ), η οποία είναι εξωτερικά εμφανής με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) και επιπλέον, λόγω του είδους των περιεχομένων σε αυτή απεικονίσεων, είτε αναιρεί την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου είτε δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντα αυτών.

Δικαστική Αστυνομία ΦΕΚ