Την βαθιά λύπη της εκφράζει η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εκ μέρους της κοινότητας του Ιδρύματος για την απώλεια των συνανθρώπων μας, εκφράζοντας παράλληλα την συμπαράστασή της προς τους πληγέντες, εξαιτίας των πρωτοφανών καιρικών και πλημμυρικών φαινομένων στη Θεσσαλία. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προεδρεύει αυτή την περίοδο και της Συνόδου των πρυτάνεων ΑΕΙ.

Όπως ανακοίνωσε έτσι η Σύγκλητος του Ιδρύματος αποφάσισε:

  • Τη συγκέντρωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ο οποίος θα προωθηθεί στο Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προκειμένου να τον διανείμει σε εκπαιδευτικές μονάδες της Θεσσαλίας

  • Τη συγκέντρωση ειδών ρουχισμού και προσωπικής υγιεινής, τα οποία θα προωθηθούν αρμοδίως, προκειμένου να διατεθούν στου πληγέντες

  • Να συστήσει στους Προέδρους των Ακαδημαϊκών Τμημάτων να παράσχουν, κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο και μετά από συνεννόηση με τους διδάσκοντες, κάθε δυνατή διευκόλυνση προς τους/τις φοιτητές/τριες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που κατάγονται από τις πληγείσες περιοχές

Να συστήσει στις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου την παροχή συνδρομής προς όλα τα πληγέντα μέλη της κοινότητάς του (μέλη διδακτικού, διοικητικού προσωπικού, φοιτητές/τριες) για την ικανοποίηση αναγκών τους που προέκυψαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα