Τους 40 βαθμούς θα ξεπεράσουν σήμερα (13/7) οι μέγιστες θερμοκρασίες στη χώρα εξαιτίας του καύσωνα «Κλέων» σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών meteo.gr.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού σε πολύ υψηλές μέγιστες θερμοκρασίες. Όπως φαίνεται στο χάρτη, περίπου 8,2 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 37 °C, ενώ περίπου 620.00 άνθρωποι θα βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 39 °C.

Τα δημογραφικά στοιχεία αφορούν του μόνιμους κάτοικους κάθε περιοχής, ενώ οι οποιεσδήποτε μετακινήσεις (π.χ. λόγω θερινών διακοπών) που μεταβάλλουν πρόσκαιρα τους κατά τόπους πληθυσμούς, δεν έχουν ληφθεί υπόψη.

Με βάση τα προγνωστικά στοιχεία της πυρομετεωρολογικής ομάδας FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ)/meteo.gr, δυσμενείς συνθήκες αναμένεται να επικρατήσουν σε αρκετές περιοχές της χώρας σε σχέση με τις πυρκαγιές, και ιδιαίτερα σε τμήματα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, των Κυκλάδων και της Κρήτης.