Η Ελλάδα κατέρριψε  τον ευρωπαϊκό στόχο μείωσης της κατανάλωσης φυσικού αερίου που είχε θέσει η ΕΕ για την περίοδο Αυγούστου 2022-Μαρτίου 2023. Μείωσε την κατανάλωση κατά 31.8%, συγκριτικά με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους και κατά 20.9% σε σχέση με τον μέσο όρο των αντίστοιχων οκταμήνων της προηγούμενης πενταετίας, ξεπερνώντας κατά σχεδόν 6 ποσοστιαίες μονάδες τον στόχο του -15%, όπως τον έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτό προκύπτει από την ανάλυση του Green Tank για την κατανάλωση αερίου, σύμφωνα με την οποία η κατανάλωση κατά το οκτάμηνο Αύγουστος 2022-Μάρτιος 2023 ήταν 32.9 TWh έναντι 41.6 TWh που ήταν ο μέσος όρος 5ετίας. Η κατανάλωση αυτή μάλιστα ήταν η χαμηλότερη των τελευταίων 8 ετών για την ίδια οκτάμηνη περίοδο (26.2 TWh το 2016). Κατά την ίδια περίοδο όλες οι τελικές χρήσεις παρουσιάζουν σημαντικές ποσοστιαίες μειώσεις συγκριτικά με την ίδια οκτάμηνη περίοδο του προηγούμενου έτους. Πρωτοστατεί η βιομηχανία (-44.6%) και ακολουθούν η ηλεκτροπαραγωγή (-31.9%) και τα δίκτυα διανομής (-28.2%). Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης το 2021, το Μάρτιο του 2023 σημειώθηκε μικρή αύξηση (+0.05 TWh) στην κατανάλωση αερίου από τη βιομηχανία σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Από τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα της Eurostat (Ιανουάριος 2023) προκύπτει ότι η Ελλάδα σε σχέση με τις πηγές εφοδιασμού, έχει καταφέρει να περιορίσει την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο περισσότερο σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ-27. Το αποκορύφωμα αυτής της πτωτικής πορείας σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2023, όπου οι εισαγωγές από τη Ρωσία μέσω της πύλης του Σιδηροκάστρου ήταν μηδενικές. Αθροιστικά για το δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2022-Ιανουαρίου 2023, η Ελλάδα μείωσε τις εισαγωγές ρωσικού αερίου κατά 71.7% σε σχέση με το προηγούμενο δωδεκάμηνο, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος της ΕΕ-27 ήταν -37%.