Είχε πάρει στο σπίτι 350.000 ευρώ για να τα μετρήσει.

Προφανώς δεν δυσφημεί τον ιερατικό κλάδο αλλά τον τραπεζικό.

Ο πρεσβύτερος πάλι δεν είχε αγγίξει τον μισθό του επί οκτώ χρόνια. Για να μην τον μετρήσει η πρεσβυτέρα;

Καλάθι της νοικοκυράς;

Ούτε λόγος. Συρτάρι.