Η πλημμελής εποπτεία επί των θεσμών, κρατικών και ιδιωτικών, απογοητεύει τους πολίτες, τραυματίζει την αξιοπιστία του Κράτους, υποσκάπτει την κοινωνική ευημερία. Από την περίοδο της αβεβαιότητας που κυριαρχούν η σύγχυση και ο φόβος, οφείλουμε να περάσουμε στην περίοδο της ασφάλειας και της δύναμης.

Οι πολίτες ζητούν από τις πολιτικές δυνάμεις και τους εκπροσώπους τους:

 • να δώσουν την αισιοδοξία στη Χώρα.
 • να εκπέμψουν ισχύ και να βαδίζουν με στοχοθεσία.
 • να τους δώσουν βήμα και λόγο, μιας και τα σημερινά γεγονότα διαμορφώνουν το αύριο. Το αύριο των παιδιών τους.
 • να εκφράσουν αποφασιστικότητα στις πράξεις τους. Αν στην ειρήνη η καλή θέληση είναι αρκετή, στον πόλεμο, αυτόν που ζούμε σήμερα ποικιλότροπα και πανευρωπαϊκά, η αποφασιστικότητα είναι το απαραίτητο συστατικό.
 • να λειτουργούν με τρόπο και μέσα, ώστε το καθήκον τους να ξεπερνά τη φιλοδοξία τους, η ακεραιότητα τους να βρίσκεται πάνω από τη σκοπιμότητα.
 • να κυβερνούν με γνώση της ιστορικότητας της Χώρας, με σεβασμό στο παρελθόν της, με πυξίδα για το μέλλον, την αύξηση της εθνικής ισχύος.
 • να σέβονται τους θεσμούς, να τους προστατεύουν, να τους υπηρετούν.
 • να σέβονται και να εφαρμόζουν τους νόμους και να ενστερνίζονται την αρχή, ότι το Κράτος δεν είναι η κυβέρνηση επί των ανθρώπων, αλλά η βασιλεία των κανόνων.
 • να πορεύονται, έχοντας κατά νου τις σκέψεις του Αριστοτέλη στα ΠΟΛΙΤΙΚΑ, όπου σημειώνει και τους προτρέπει:
 • όσοι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν με ανδρεία τους κινδύνους, είναι δούλοι των επιδρομέων της Χώρας τους.
 • να επιδιώκουν τις καλές πράξεις, χάριν αυτών και μόνον και όχι να αποβλέπουν σε πλουτισμό και άλλα ωφελήματα.
 • να πολιτεύονται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι πολίτες να θεωρούν τις αξιώσεις της Πολιτείας, ως σωτηρία και όχι ως δουλεία.

Οι δύσκολες περιστάσεις αναδεικνύουν τις μετριότητες, αλλά καλούν επίσης τους ικανούς να τις διαχειριστούν. Οι Έλληνες, στα δύσκολα, προσβλέπουν σε πρόσωπα που θα μπορούν να εκφράσουν την εθνική ενότητα και την αποτελεσματική δράση.

————–

*Ο κ. Μανώλης Αντωνόπουλος είναι Δικηγόρος – DEA στο δημόσιο δίκαιο Παν. René Descartes (PARIS V), πτυχιούχος πολιτικών επιστημών.