Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα ποσοστά διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την απασχόληση στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα της Eurostat.

Όπως αναφέρεται στην έρευνα, μόλις ένας στους δέκα νέους ηλικίας έως 29 ετών που σπουδάζουν έχει επαφή με την αγορά εργασίας. Ειδικότερα, η Eurostat διαπίστωσε ότι ένα ποσοστό 91,8% των νέων που σπουδάζουν δεν δηλώνουν ούτε μισθωτοί, ούτε άνεργοι ή διαθέσιμοι για την κάλυψη μιας θέσης απασχόλησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, μόλις το 6,1% των νέων ηλικίας 15-29 ετών που συμμετείχαν σε κάποια βαθμίδα της επίσημης εκπαίδευσης ή κατάρτισης, απασχολούνταν ταυτόχρονα.

Παράλληλα, η Eurostat κατέγραψε ένα ποσοστό 2,1% των νέων που αναζητούσε δουλειά και δήλωνε πως είναι διαθέσιμο να ξεκινήσει να εργάζεται άμεσα.

Τα ευρωπαϊκά δεδομένα

Τα στοιχεία της Eurostat σε ευρωπαϊκό επίπεδο δείχνουν ότι στις υπόλοιπες χώρες το αντίστοιχο ποσοστό των νέων που εργάζεται παράλληλα με τις σπουδές του είναι μεγαλύτερο.

Την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος δείχνει ότι το 23,4% των νέων ηλικίας έως 29 ετών που σπουδάζουν, παράλληλα εργάζονται.

Το υψηλότερο ποσοστό νέων που εργάζονται σε συνδυασμό με τις σπουδές τους συναντά κανείς στην Ολλανδία (70%) και ακολουθούν Δανία (49%) και Γερμανία (42%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης μεταξύ φοιτητών και μαθητευομένων ηλικίας 15-29 ετών βρέθηκαν σε Ρουμανία (2%), Σλοβακία (4%), Ουγγαρία και Βουλγαρία (5%).