«Ο υψηλός πληθωρισμός είναι μεγάλη πρόκληση για όλους μας. Το διοικητικό συμβούλιο θα καταστήσει βέβαιο ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στο στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα». Με την δήλωση αυτή ξεκίνησε την τοποθέτηση της, μετά το πέρας της σημερινής συνεδρίασης της ΕΚΤ που πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ, η Κριστίν Λαγκάρντ, στέλνοντας καθαρό μήνυμα για την μέγιστη προτεραιότητα που δίδεται πλέον στον πληθωρισμό που συνεχίζει να καλπάζει. Κάτι που είχε φανεί με τον ίδιο τρόπο και από το ανακοινωθέν του συμβουλίου, νωρίτερα.

Η κυρία Λαγκάρντ επεσήμανε πως ο πληθωρισμός ανέβηκε σημαντικά τον Μάιο, λόγω των συνεπειών του πολέμου και πως οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν διευρυνθεί και εντατικοποιηθεί. Εξάλλου, αυτό οδήγησε το προσωπικό της Τράπεζας να προχωρήσει σε επί τα χείρω αναθεώρηση των προβλέψεων του, τόσο για φέτος όσο και την επόμενη διετία.

Θα εφαρμόσουμε νέα εργαλεία, αν είναι αναγκαίο 

Υπό το βάρος των δεδομένων αυτών το συμβούλιο θα δρομολογήσει μέτρα για την ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής. Όπως ανακοινώθηκε το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων APP θα τερματιστεί από την 1η Ιουλίου, αν και το συμβούλιο σκοπεύει να συνεχίσει να επανεπενδύει πλήρως τα ποσά από την εξόφληση των τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του APP για μια διευρυμένη χρονική περίοδο, πέρα δηλαδή και από την έναρξη του ανοδικού κύκλου των επιτοκίων και για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για να διευκολυνθούν οι συνθήκες ρευστότητας στις αγορές.

Πάντως, εντύπωση προκάλεσε το γεγονός πως η επικεφαλής της ΕΚΤ επεσήμανε πως το συμβούλιο θα προσαρμόσει τα τωρινά εργαλεία που έχει στα χέρια του ή και θα αναπτύξει καινούργια, εφόσον χρειαστεί, προκειμένου να αποφύγει κατακερματισμό στις αγορές ομολόγων των κρατών μελών της Ευρωζώνης, όσο θα αναπτύσσει μια πιο σφιχτή νομισματική πολιτική. Κι αυτό με δεδομένο πως το κόστος δανεισμού μεταξύ των κρατών μελών, από την σταθερή Γερμανία έως τις πιο ευάλωτες οικονομίες του νότου, έχει αρχίσει να εμφανίσει ραγδαία αυξανόμενες αποκλίσεις, όσο δηλαδή οι αγορές άρχισαν να προεξοφλούν το τέλος των μέτρων στήριξης από την Τράπεζα.

“Εάν είναι αναγκαίο, όπως δείξαμε ξεκάθαρα και στο παρελθόν, θα αναπτύξουμε είτε τα υπάρχοντα τροποποιημένα εργαλεία είτε νέα εργαλεία που θα έχουμε διαθέσιμα” ξεκαθάρισε η κυρία Λαγκάρντ.

Διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων 

Αναφορικά με τα επιτόκια, η κυρία Λαγκάρντ υποστήριξε πως τα μέλη του συμβουλίου εξέτασαν τα δεδομένα και έκριναν πως τα κριτήρια που είχαν τεθεί έχουν ικανοποιηθεί, κάτι που θα επιτρέπει την πρώτη άνοδο των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούλιο. Η κυρία Λαγκάρντ επανέλαβε δε, πως θα ακολουθήσει και νέα αύξηση τον Σεπτέμβριο και πως το ύψος της αύξησης αυτής θα εξαρτηθεί από τις αναθεωρημένες μεσοπρόθεσμες προοπτικές του πληθωρισμού. Κάτι που πρακτικά σημαίνει πως δεν αποκλείεται μια πιο δυναμική αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης!

Πέραν του Σεπτεμβρίου, θα υιοθετηθεί ένας προοδευτικός και σταθερός ρυθμός επιπλέον αυξήσεων των επιτοκίων, με βάση τα δεδομένα που θα επικρατούν και πάντα με γνώμονα την δέσμευση για την επαναφορά του πληθωρισμού μεσοπρόθεσμα στον στόχο του 2%.

Σε κάθε περίπτωση και παρά τις δύσκολες συνθήκες, το κριτήριο της ευελιξίας θα διατηρηθεί στη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής.

Το οικονομικό τοπίο

Βραχυπρόθεσμα η δραστηριότητα αναμένεται να επιδεινωθεί περαιτέρω λόγω της πίεσης του υψηλού ενεργειακού κόστους, της επιδείνωσης των συνθηκών στο εμπόριο, της γενικότερης αβεβαιότητας και των αρνητικών συνεπειών της ακρίβειας στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Ο πόλεμος και τα νέα lockdown στην Κίνα επιδείνωσαν εξάλλου και πάλι τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ως εκ τούτου οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένα κόστη και διαταραχές και οι προοπτικές της παραγωγής έχουν επιδεινωθεί.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με την κυρία Λαγκάρντ, υπάρχουν παράγοντες που υποστηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα. Το άνοιγμα των αγορών και πάλι με το τέλος των περιοριστικών μέτρων, η ισχυρή αγορά εργασίας, θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τα εισοδήματα και την κατανάλωση. Επιπλέον και οι αυξημένες αποταμιεύσεις που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα βοηθήσουν.

Η δημοσιονομική πολιτική βοηθά στην αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου. Στοχευμένα, προσωρινά δημοσιονομικά μέτρα προστατεύουν το κοινό από το αυξημένο βάρος των υψηλών ενεργειακών τιμών. Η ταχεία εφαρμογή των επενδύσεων και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Next Generation EU, στο πακέτο Fit for 55 και στο REPowerEU θα βοηθήσουν επίσης την οικονομία της Ευρωζώνης να αναπτυχθεί ταχύτερα και με πιο βιώσιμο τρόπο.

Το ρίσκο που συνδέεται με την πανδημία έχει υποχωρήσει, όμως ο πόλεμος συνεχίζει να συνιστά ένα σημαντικό ρίσκο για την επιβράδυνση της ανάπτυξης. Μάλιστα, αν ο πόλεμος επιδεινωθεί, το ίδιο θα ισχύει και για τις συνέπειες του, αυξάνοντας τις πιέσεις.

Κοινώς ο πληθωρισμός βρίσκεται σε ανεπιθύμητα υψηλά επίπεδα και θα παραμένει πάνω από τα όρια που θέτει η Τράπεζα για αρκετό καιρό ακόμη. Όμως, οι συνθήκες που επικρατούν θα επιτρέψουν στην οικονομία να συνεχίσει να αυξάνεται και να ανακάμψει μεσοπρόθεσμα.

Πηγή: ΟΤ