Την ευκαιρία να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις στη φορολογική δήλωση την οποία έχουν ήδη υποβάλει στην Εφορία έχουν πλέον οι φορολογούμενοι.

Η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ενεργοποιήθηκε και είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ myAADE για όσους διαπίστωσαν εκ των υστέρων ότι έχουν ξεχάσει να συμπληρώσουν κάποιον κωδικό στα φορολογικά έντυπα ήθέλουν να διορθώσουν τα στοιχεία που έχουν εμφανίσει στη φορολογική δήλωση που έχουν ήδη υποβάλει ηλεκτρονικά.

Την ίδια ώρα μισθωτοί και συνταξιούχοι καλούνται να δηλώσουν με τροποποιητική δήλωση τα αναδρομικά ποσά αποδοχών που έλαβαν το 2021και αφορούν την περίοδο 2015-2019.

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 1,8 εκατ. φορολογικές δηλώσεις σε σύνολο περίπου 6,4 εκατ. δηλώσεων που θα υποβληθούν φέτος, ενώ ο χρόνος υποβολής των δηλώσεων λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου 2022.

Η πλατφόρμα

Από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συνυποβάλλοντας, εφόσον υπάρχει υποχρέωση, το έντυπο Ε2 ή/και το έντυπο Ε3. Με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, η εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης που έχει γίνει με τα αρχικά δεδομένα θα ακυρωθεί. Θα γίνει νέα εκκαθάριση με τα νέα στοιχεία και θα εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με τον φόρο που θα προσδιοριστεί με βάση τα οριστικά εισοδηματικά ή τεκμαρτά δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα:

– Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε περιέχει  κάποιο λάθος ή παράλειψη, όπως για παράδειγμα δεν συμπλήρωσε τον κωδικό 049-050 που αφορά τις ηλεκτρονικές αποδείξεις, έχει την ευκαιρία τώρα να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση. Ο φορολογούμενος δεν χρειάζεται  να συμπληρώσει από την αρχή τη δήλωσή του αλλά αρκεί μόνο να τροποποιήσει τα σημεία εκείνα της αρχικά υποβληθείσας δήλωσης στα οποία έχει διαπιστώσει λάθη, καθώς επίσης να προσθέσει δεδομένα εκεί που θεωρεί ότι υπάρχουν παραλείψεις.

– Αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, δηλαδή έως τις 30 Ιουνίου 2022 που ισχύει μέχρι στιγμής, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική, έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Ο άμεσος προσδιορισμός φόρου που προκύπτει από την τροποποιητική δήλωση υποκαθιστά τον αρχικό άμεσο προσδιορισμό φόρου.

Δήλωση χωρίς πρόστιμο

Αν η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων (30 Ιουνίου 2022) τότε ο φορολογούμενος αποφεύγει το πρόστιμο των 100, 250 ή 500 ευρώ. Αν όμως ο φορολογούμενος υποβάλει εκπρόθεσμα τη φορολογική δήλωση και στη συνέχεια υποβάλει την τροποποιητική, δεν θα γλιτώσει το πρόστιμο.

Τα αναδρομικά ποσά δηλώνονται με τροποποιητικές δηλώσεις στο έτος που αφορούν και αμέσως μετά εκδίδεται το νέο εκκαθαριστικό με τον φόρο που πρέπει να καταβάλλουν. Οι υπόχρεοι έχουν προθεσμία να δηλώσουν τα αναδρομικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 χωρίς να πληρώσουν πρόστιμα και ο φόρος που θα βεβαιωθεί θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2023.

Ειδικά οι συνταξιούχοι έχουν τη δυνατότητα ύστερα από αίτηση στην ΑΑΔΕ να εξοφλήσουν την οφειλή από τον φόρο εισοδήματος που θα προκύψει από τροποποιητικές δηλώσεις για τα αναδρομικά ποσά συντάξεων προηγούμενων ετών σε 2 έως 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις με βάση την πάγια ρύθμιση.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά τα οποία εισπράχθηκαν το 2021. Με την υποβολή της κάθε τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται αυτόματα νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου.