Έναρξη στη Μονεμβασιά για την υλοποίηση του προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ έργου που αφορά στα μέτρα σταθεροποίησης των βραχωδών πρανών του κάστρου.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου -μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμου Μονεμβασίας- υλοποιεί ένα πολύ σημαντικό έργο, μεγάλης δυσκολίας, που αφορά την προστασία της παλιάς πόλης και το οποίο με την ολοκλήρωσή του αναμένεται να εξασφαλίσει περαιτέρω συνθήκες ασφάλειας, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τις κτηριακές υποδομές του κάστρου της Μονεμβασιάς.

Στο πλαίσιο του έργου -το οποίο έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου 2014 – 2020- προβλέπονται, καθαιρέσεις επικρεμάμενων βράχων, κατασκευές λιθοδομών, αγκυρώσεις μεμονωμένων τεμαχίων, τοποθέτηση μεταλλικού πλέγματος, κατασκευή και τοποθέτηση βραχοπαγίδων, σταθεροποιητικά έργα, καθώς και εγκατάσταση ενόργανης παρακολούθησης της κατάστασης.

Πρόκειται για ένα έργο άκρως απαραίτητο προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος αποκόλλησης επικρεμάμενων βράχων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ατυχήματα.