Από τις κυρώσεις θα εξαρτηθούν οι πληρωμές κρατικών ομολόγων σε κατόχους που δεν είναι κάτοικοι Ρωσίας, δήλωσε  το υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας 

«Η πραγματική δυνατότητα τέτοιων πληρωμών σε μη κατοίκους θα εξαρτηθεί από τα περιοριστικά μέτρα που θα επιβάλου ξένα κράτη σε σχέση με τη Ρωσική Ομοσπονδία», ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών.