Από την 1η Ιανουαρίου 2022, 21 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν εθνικούς κατώτατους μισθούς , καθιστώντας τη Δανία, την Ιταλία, την Κύπρο, την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία τις μοναδικές εξαιρέσεις. Και όπως υπογραμμίζει η Eurostat σε σημερινή της ανακοίνωση, με βάση τα επίπεδά τους σε ευρώ, αυτά τα 21 κράτη μέλη μπορούν να χωριστούν σε τρεις κύριες ομάδες.

Μηνιαίοι ελάχιστοι μισθοί κάτω από 1.000 ευρώ σε 13 χώρες της ΕΕ, πάνω από 1.500 ευρώ σε 6, και δύο κοντά στο  επίπεδο των χιλίων ευρώ…

Τον Ιανουάριο του 2022, 13 κράτη μέλη, που βρίσκονται στα ανατολικά και νότια της ΕΕ, είχαν ελάχιστους μισθούς* κάτω από 1.000 ευρώ το μήνα: Βουλγαρία (332 ευρώ), Λετονία (500 ευρώ), Ρουμανία (515 ευρώ), Ουγγαρία ( 542€), Κροατία (624€), Σλοβακία (646€), Τσεχία (652€), Εσθονία (654€), Πολωνία (655€), Λιθουανία (730€), Ελλάδα (774€), Μάλτα (792€) ) και την Πορτογαλία (823 €).

Στη Σλοβενία ​​(1.074 €) και την Ισπανία (1.126 €) οι κατώτατοι μισθοί κυμαίνονταν λίγο πάνω από 1.000 € το μήνα, ενώ στα υπόλοιπα έξι κράτη μέλη, οι κατώτατοι μισθοί ήταν άνω των 1.500 € το μήνα: Γαλλία (1.603 €), Γερμανία (1 621 €), Βέλγιο (1 658 €), Ολλανδία (1 725 €), Ιρλανδία (1 775 €) και Λουξεμβούργο (2 257 €).

Για σύγκριση, ο ομοσπονδιακός κατώτατος μισθός στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 1.110 ευρώ τον Ιανουάριο του 2022.

Μικρότερο χάσμα στους κατώτατους μισθούς μόλις εξαλειφθούν οι διαφορές στα επίπεδα τιμών

Στην ομάδα των 21 κρατών μελών στην ανάλυση, ο υψηλότερος κατώτατος μισθός ήταν σχεδόν 7 φορές υψηλότερος από τον χαμηλότερο. Ωστόσο, οι διαφορές είναι σημαντικά μικρότερες εφόσον ληφθούν υπόψη οι διαφορές σε επίπεδο τιμών. Όταν εκφράζονται σε πρότυπο αγοραστικής δύναμης (PPS), οι κατώτατοι μισθοί στα κράτη μέλη με χαμηλότερα επίπεδα τιμών γίνονται σχετικά υψηλότεροι σε σύγκριση με εκείνους στα κράτη μέλη με υψηλότερα επίπεδα τιμών.

Με την εξάλειψη των διαφορών τιμών, οι κατώτατοι μισθοί κυμαίνονταν από 604 PPS το μήνα στη Βουλγαρία έως 1 707 PPS στο Λουξεμβούργο, πράγμα που σημαίνει ότι ο υψηλότερος κατώτατος μισθός ήταν σχεδόν 3 φορές υψηλότερος από τον χαμηλότερο. Με βάση αυτό, είναι δυνατό να διακριθούν δύο κύριες ομάδες: η ομάδα 1 με εθνικό κατώτατο μισθό πάνω από 1 000 ΜΑΔ και η ομάδα 2 με εθνικό κατώτατο μισθό κάτω από 1 000 ΜΑΔ.

Ο όμιλος 1 περιλαμβάνει Λουξεμβούργο, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιρλανδία, Σλοβενία, Ισπανία, Πολωνία και Λιθουανία. Οι εθνικοί κατώτατοι μισθοί τους κυμαίνονταν από 1 038 ΜΑΔ στη Λιθουανία έως 1 707 ΜΑΔ στο Λουξεμβούργο. Ενώ η ομάδα 2 περιλαμβάνει Ρουμανία, Πορτογαλία, Μάλτα, Κροατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Σλοβακία, Λετονία και Βουλγαρία.

Οι εθνικοί κατώτατοι μισθοί για αυτήν την ομάδα κυμαίνονταν από 604 PPS στη Βουλγαρία έως 949 PPS στη Ρουμανία.

Όλες οι υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες με εθνικό κατώτατο μισθό ανήκουν στην ομάδα 2, με επίπεδα κατώτατου μισθού που κυμαίνονται από 401 PPS στην Αλβανία έως ΜΑΔ 888 στο Μαυροβούνιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες (PPS 920) ανήκουν στην ομάδα 2.