Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) υποστηρίζει τον μετασχηματισμό της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού – ΔΕΗ, του μεγαλύτερου παραγωγού και προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με επένδυση 75 εκατ. ευρώ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1,35 δισ. ευρώ.

Τα νέα κεφάλαια θα επιτρέψουν στη ΔΕΗ να επιταχύνει τις επενδύσεις της σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη νοτιοανατολική Ευρώπη, και να γίνει μια οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη, σύγχρονη και ψηφιοποιημένη εταιρεία κοινής ωφέλειας.

Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, η ΔΕΗ στοχεύει επίσης να επωφεληθεί από μια πιο διαφοροποιημένη επενδυτική βάση που έχει μεγαλύτερη εστίαση σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα διακυβέρνησης (ESG), αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σταδιακή κατάργηση του λιγνίτη

Η ΔΕΗ έχει συνολικό στόχο κεφαλαίου ύψους 6 δισ. ευρώ για το 2022-24, εκ των οποίων τα 3,2 δισ. ευρώ αναμένεται να επενδυθούν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 1,0 δισ. ευρώ στη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το πρόγραμμα της εταιρείας για τη σταδιακή κατάργηση του λιγνίτη θα συμπληρωθεί από σημαντική ενίσχυση της δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία αναμένεται να αυξηθεί από 3,4 GW το 2021 σε 8,4 GW το 2026.

Ως ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, η ΔΕΗ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και της μετάβασής της σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Η εταιρεία είναι κεντρικός πυλώνας στις προσπάθειες της Ελλάδας να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 56 τοις εκατό από τα επίπεδα του 2005 έως το 2030.

Είναι επίσης ιδιοκτήτης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας και μοναδικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας σε ελληνικά νησιά που δεν είναι συνδεδεμένα με το εθνικό δίκτυο.

Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2001 και κύριος μέτοχος της είναι το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω της συμμετοχής του Ταμείου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ελληνικής Εταιρείας Περιουσιακών Στοιχείων και Συμμετοχών. Ως αποτέλεσμα της αύξησης κεφαλαίου, το ποσοστό συμμετοχής του κράτους θα μειωθεί από 51% σε μειοψηφική θέση περίπου 34%.

Ικανοποίηση για την στήριξη της EBRD

Ο Jürgen Rigterink, πρώτος αντιπρόεδρος της EBRD, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να γίνουμε μέτοχος της ΔΕΗ και υποστηρίζουμε τόσο μια στρατηγική μετασχηματισμού που επιδιώκει να κινητοποιήσει περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια στη ΔΕΗ όσο και ένα εντυπωσιακό σχέδιο για την αύξηση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα και στη νοτιοανατολική Ευρώπη».

Ο Γεώργιος Στάσης, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, σχολίασε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με την EBRD μέσω της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ, δείχνοντας για άλλη μια φορά την εμπιστοσύνη στο σχέδιο μετασχηματισμού μας να γίνει μια οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη ψηφιακή χρησιμότητα».

Ο Γιάννης Τσακίρης, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την Ελλάδα, δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που η EBRD στηρίζει τη ΔΕΗ συμμετέχοντας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μια εξαιρετικά επιτυχημένη ιστορία ανάκαμψης, στην πορεία της εταιρείας προς μια πιο πράσινη και πιο βιώσιμη επιχειρηματικό μοντέλο. Η EBRD απέδειξε για άλλη μια φορά τη δέσμευσή της στην ελληνική οικονομία και τον ιδιωτικό τομέα».

Τον Μάρτιο και τον Ιούλιο του 2021 η EBRD συμμετείχε, με συνολικό ποσό 75,5 εκατ. ευρώ, σε εκδόσεις ομολόγων που συνδέονται με τη βιωσιμότητα της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ χρησιμοποίησε τα έσοδα για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους. Αυτά ήταν τα πρώτα ομόλογα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα στις περιοχές της EBRD με στόχους απόδοσης για τη μείωση των εκπομπών CO2.

Η EBRD ξεκίνησε να επενδύει στην Ελλάδα σε προσωρινή βάση το 2015 για να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Μέχρι σήμερα, η Τράπεζα έχει επενδύσει περισσότερα από 5 δισ. ευρώ σε περισσότερα από 80 έργα στους εταιρικούς, χρηματοοικονομικούς, ενεργειακούς και υποδομές της Ελλάδας.

Πηγή: ot.gr