Απαγορεύεται το κολύμπι σε 11 σημεία της Περιφέρειας Αττικής, όπου δεν πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπει η νομοθεσία για τα νερά κολύμβησης.

Τα σημεία όπου δεν μπορούμε να κολυμπήσουμε είναι τα εξής:

 1. Σε όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία και διαλυτήρια πλοίων.
 2. Σε όλη τη περιοχή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το Πέραμα.
 3. Σε όλη την περιοχή Σκαραμαγκά μέχρι και την παραλία Ασπροπύργου.
 4. Στα Λιμάνια Σκαφάκι, Σταυρού της Ακτής Θεμιστοκλέους, στο λιμανάκι της Σχολής Δοκίμων και 100 μ. εκατέρωθεν του Κέντρου MIRAMARE.
 5. Στην περιοχή από το Βόρειο άκρο Μικρολίμανου μέχρι και την ακτή Ξηροτάγαρου (όριο μαρίνας).
 6. Σε ζώνη 50 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής όλων των αγωγών ομβρίων.
 7. Σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, και κάθε άλλης παρόμοιας εκβολής όπου υπάρχουν απαγορευτικές πινακίδες με νομαρχιακές αποφάσεις ή πρόταση των τοπικών υγειονομικών αρχών.
 8. Στην περιοχή των Ναυπηγείων και του όρμου από το λιμάνι Λαυρίου μέχρι τη ΔΕΗ με εξαίρεση την περιοχή που αρχίζει από την ακτή Χέλμη και συνεχίζεται μέχρι την περιοχή Θωρικού (Ακτή Θεάτρου).
 9. Στην Ραφήνα σε όλο το μήκος της εξωτερικής πλευράς του προσήνεμου μώλου του λιμανιού.
 10. Σε ζώνη 200 μέτρων από τα σημεία εκβολής των αγωγών των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, που βρίσκονται στις περιοχές Ν. Μάκρης και Μαραθώνα και ειδικότερα των κατασκηνώσεων ΘΑΛΑ, και των κατασκηνώσεων Αεροπορίας- ΘΑΑ . Στην απαγόρευση δεν περιλαμβάνεται η ακτή κολύμβησης του ΚΕΔΑ/Ζ.
 11. Στην περιοχή του Ασωπού ποταμού 200 μ. εκατέρωθεν της εκβολής του.

Σύμφωνα με την απόφαση οι διευθύνσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής θα πρέπει να συνεργασθούν με τους εκπροσώπους των δήμων, των λιμενικών αρχών, τον ΕΟΤ κλπ για την εφαρμογή των αναγκαίων προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων, αλλά και για την τήρηση όρων υγιεινής (αποδυτήρια, αποχωρητήρια, ντους, δοχεία συλλογής απορριμμάτων κ.λπ.).

Η σήμανση των ακατάλληλων ακτών θα γίνεται από τους υπεύθυνους των ακτών με ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι πινακίδες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία και οι λιμενικές αρχές καλούνται να επιτηρούν ώστε οι πινακίδες να είναι εμφανείς και να μην καταστρέφονται.

Τα παραπάνω μέτρα βασίζονται σε αποτελέσματα δειγματοληψιών που διενεργήθηκαν την προηγούμενη και τρέχουσα κολυμβητική περίοδο από τις Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειών. Το υπουργείο Υγείας συνιστά την εντατικοποίηση του συστηματικού δειγματοληπτικού ελέγχου των νερών και της παρακολούθησης των πιθανών πηγών ρύπανσης (εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων κ.λπ.) με στόχο την εξυγίανση του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.