Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, όπως και ένας συνταξιούχος, προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της σύμπραξης των δικηγόρων και λογιστών – φοροτεχνικών στην απονομή συνταξιοδοτικών παροχών (συντάξεων), που προβλέπει η από 2.7.2021 απόφαση του υπουργού Εργασίας.

Ειδικότερα, οι Ομοσπονδίες ζητούν από το ΣτΕ να εκδοθεί προσωρινή διαταγή, με την οποία να «παγώσει» άμεσα, να ανασταλεί και να ακυρωθεί η υπ΄ αρθμ. 45891/2021 απόφαση του υπουργού Εργασίας για «τον καθορισμό των προϋποθέσεων, κανόνων, διαδικασίας και λοιπών θεμάτων για την πιστοποίηση επαγγελματιών για την εφαρμογή του άρθρου 255 του νόμου 4798/2021».

Με την επίμαχη υπουργική απόφαση, όπως αναφέρουν οι προσφεύγοντες, επιχειρείται για πρώτη φορά η απονομή των συντάξεων με τη σύμπραξη ιδιωτών («πιστοποιημένοι επαγγελματίες»), μετά την περάτωση σεμιναρίου επιμόρφωσης.

Συγκεκριμένα, οι «πιστοποιημένοι επαγγελματίες», που είναι δικηγόροι με τουλάχιστον τριετή άσκηση δικηγορίας και λογιστές-φοροτεχνικοί Α΄ τάξης, μπορούν να διαπιστώνουν τον χρόνο ασφάλισης, την ύπαρξη τυχόν οφειλομένων εισφορών, να υπολογίζουν τα ποσά για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου και να εκδίδουν σχετικές βεβαιώσεις επ΄ αυτών.

Επιπλέον, μπορούν να συντάσσουν σχέδιο απόφασης (προσωρινής ή οριστικής) κύριας και επικουρικής σύνταξης, όπως και να εκδίδουν προσυνταξιοδοτική βεβαίωση, βάσει της οποίας οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ θα υπολογίζουν το ποσό της σύνταξης και θα εκδίδουν πράξεις απονομής της σύνταξης.

Παράλληλα, αναφέρουν ότι με τις διατάξεις του νόμου 4798/2021, σε επίκληση του οποίου εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση του υπουργού Εργασίας, «αναιρείται η δημοσίου χαρακτήρα απονομή των συντάξεων».

Και καταλήγουν ότι ο νόμος 45891/2021 και η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση «προσκρούουν στο άρθρο 22 του Συντάγματος, που αναφέρει ότι το κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, ενώ αντιβαίνουν και στις διατάξεις του  άρθρου 103 του Συντάγματος, που επιτάσσει η στελέχωση της δημόσιας διοίκησης να γίνεται από δημοσίους υπαλλήλους». Τέλος, προσθέτουν στην προσφυγή τους, αντιβαίνουν και στα άρθρα 1, 26, 43, 94 και 95 του Συντάγματος.