Νέα μελέτη που αφορούσε τα mRNA εμβόλια έδειξε ότι τα άτομα που έχουν αναρρώσει από COVID-19 εμφανίζουν ισχυρή αντισωματική απόκριση μετά από λήψη μόνο μιας δόσης εμβολίου – γιατί θα χρειάζονται ενισχυτικές δόσεις τόσο σε αυτά τα άτομα όσο και στους εμβολιασμένους χωρίς προηγούμενη νόσηση

Οι εμβολιασμοί ενάντια στον νέο κορωνοϊό προχωρούν παγκοσμίως με τα mRNA εμβόλια να έχουν δείξει μεγάλη αποτελεσματικότητα αλλά και ασφάλεια. Ωστόσο παραμένουν ανοιχτά αρκετά… εμβολιαστικά ερωτήματα όπως το πώς και πόσο η προηγούμενη νόσηση με COVID-19 επηρεάζει την απόκριση στα εμβόλια αλλά και για πόσο διάστημα διαρκεί αυτή η απόκριση. Τώρα μια νέα μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση ACS Nano έρχεται να ενισχύσει τις ολοένα και αυξανόμενες ενδείξεις σχετικά με το ότι τα άτομα που έχουν νοσήσει προηγουμένως από τον SARS-CoV-2 χρειάζονται μόνο μια δόση εμβολίου. Σε ό,τι αφορά πάντως τις ενισχυτικές μελλοντικές δόσεις, αυτές φαίνεται ότι θα είναι απαραίτητες σε όλους, αναφέρεται στη μελέτη.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Στις κλινικές δοκιμές και τα δύο mRNA εμβόλια, αυτό των Pfizer-BioNTech και εκείνο της Moderna έδειξαν περίπου 95% αποτελεσματικότητα στην προστασία ενάντια στη συμπτωματική λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό. Και τα δύο αυτά εμβόλια ωθούν το ανοσοποιητικό σύστημα να παράγει αντισώματα ενάντια στην πρωτεΐνη-ακίδα του ιού. Εχει αποδειχθεί ότι είναι απαραίτητες δύο δόσεις τους προκειμένου να αποκτήσουν ανοσία τα άτομα που δεν έχουν προηγουμένως νοσήσει από τον SARS-CoV-2. Ωστόσο οι κλινικές δοκιμές περιέλαβαν πολύ λίγα άτομα τα οποία είχαν αναρρώσει από COVID-19 με αποτέλεσμα η ανοσολογική απόκρισή τους στο εμβόλιο να μην είναι γνωστή. Επίσης από τις δοκιμές δεν έχει προκύψει με ακρίβεια πόσος καιρός απαιτείται για την ανάπτυξη αντισωμάτων τόσο σε άτομα που έχουν προηγουμένως νοσήσει όσο και σε άτομα που δεν έχουν νοσήσει, καθώς και πόσο διαρκούν τα εξουδετερωτικά αντισώματα ενάντια στον ιό.

Eτσι ο Οτο Γιανγκ και οι συνεργάτες του συνέκριναν τα επίπεδα αντισωμάτων, την ποιότητα και τη διάρκειά τους μετά από τη χορήγηση μιας αλλά και δύο δόσεων των mRNA εμβολίων σε άτομα που είχαν νοσήσει προηγουμένως με COVID-19 αλλά και σε άτομα που δεν είχαν νοσήσει.

Δύο δόσεις για ισχυρή αντισωματική απόκριση σε όσους δεν είχαν νοσήσει

Οι ερευνητές μέτρησαν τα αντισώματα ενάντια στην πρωτεΐνη-ακίδα σε άτομα που είχαν λάβει είτε το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech είτε το εμβόλιο της Moderna καθώς και σε ανεμβολίαστα άτομα λίγο διάστημα μετά από ήπια ή σοβαρή νόσηση με COVID-19. Οπως προέκυψε, στους 28 συμμετέχοντές που δεν είχαν νοσήσει προηγουμένως από τον νέο κορωνοϊό, μια δόση οποιουδήποτε από τα δύο εμβόλια φάνηκε να οδηγεί σε επίπεδα αντισωμάτων παρόμοια με εκείνα που παρατηρούνται μετά από ήπια λοίμωξη. Χρειάστηκαν ωστόσο και οι δύο δόσεις προκειμένου να επιτευχθούν επίπεδα αντισωματικής απόκρισης που να προσεγγίζουν εκείνα που παράγονται μετά από σοβαρή νόσηση.

Μία δόση αρκετή για τους αναρρώσαντες

Αντιθέτως, στους 36 συμμετέχοντες που είχαν νοσήσει με COVID-19 πριν από τον εμβολιασμό, η πρώτη δόση του εμβολίου ήταν αρκετή για να παραχθεί ισχυρή αντισωματική απόκριση παρόμοια με εκείνη της φυσικής λοίμωξης. Ωστόσο η δεύτερη δόση δεν φάνηκε να προσφέρει επιπλέον αύξηση στα επίπεδα αντισωμάτων. Επιπροσθέτως η ποιότητα των αντισωμάτων, όπως μετρήθηκε μέσω της ικανότητάς τους να εξουδετερώνουν την πρωτεΐνη ακίδα του SARS-CoV-2, φάνηκε να ακολουθεί παρόμοια μοτίβα.

Μείωση κατά 90% μέσα σε 85 ημέρες

Να σημειωθεί ότι μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου τα επίπεδα αντισωμάτων μειώθηκαν και στις δύο ομάδες εθελοντών ακολουθώντας την… αντισωματική πτωτική πορεία που παρατηρείται μετά από φυσική λοίμωξη – συγκεκριμένα κατεγράφη μέση απώλεια της τάξεως του 90% μέσα σε 85 ημέρες. Παρότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες σχετικά με την απόκριση των Τ κυττάρων στα εμβόλια, τα αποτελέσματα αυτά μαρτυρούνότι θα χρειαστούν ενισχυτικές δόσεις των εμβολίων για όλον τον πληθυσμό στο μέλλον, καταλήγουν οι ερευνητές.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη