Συνεχίζονται οι Πανελλαδικές εξετάσεις στα μαθήματα Ιστορίας, Φυσικής και Οικονομίας.

Το vima.gr σε συνεργασία με το Φροντιστήριο Ορόσημα δημοσιεύει τις απαντήσεις των θεμάτων.

Τα θέματα στο μάθημα της Οικονομίας

Η εκτίμηση των θεμάτων της Οικονομίας από το Φροντιστήριο Ορόσημο

Ο απαντήσεις στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας από το Φροντιστήριο Ορόσημο

Τα θέματα στο μάθημα της Ιστορίας

Η εκτίμηση των θεμάτων στην Ιστορία από το φροντιστήριο Ορόσημο

Οι απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας από το Φροντιστήριο Ορόσημο

Τα θέματα στο μάθημα της Φυσικής

Η εκτίμηση των θεμάτων στη Φυσική από το φροντιστήριο Ορόσημο

Οι απαντήσεις στο μάθημα της Φυσικής από το Φροντιστήριο Ορόσημο