Μπορεί η μεταλλευτική δραστηριότητα να καταστεί βιώσιμη; Αυτό το ερώτημα επιχειρεί να απαντήσει καταφατικά η Ελληνικός Χρυσός, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας ένα φάσμα πολιτικών, διαδικασιών και καινοτομιών με στόχο την ολιστική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Χαλκιδικής, στο πρότυπο του «Responsible Mining», δηλαδή της αρχής των υπεύθυνων εξορύξεων, που έχει αναπτύξει η μητρική της εταιρεία, Eldorado Gold. Πώς, όμως, μεταφράζεται στην πράξη αυτή η επιδίωξη;

Τρεις πυλώνες βιωσιμότητας

Περιβαλλοντική μέριμνα, ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και διαρκής βελτίωση της ίδιας της εταιρικής διακυβέρνησης με στόχο την αξιοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτοί είναι οι τρεις άξονες βιωσιμότητας που επιχειρεί να πραγματώσει η Ελληνικός Χρυσός, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας παραγωγής της.

Ως κεντρικό εργαλείο για αυτό το σκοπό, αξιοποιεί τη νέα επενδυτική συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση, μέσω της οποίας εισάγεται μια σειρά από νέες τεχνολογίες, επενδύσεις και ειδικές προβλέψεις. Στόχος η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της μεταλλευτικής δραστηριότητας, αλλά και η πλήρης αποκατάστασή του μετά το τέλος της, προκειμένου η περιοχή να παραδοθεί ξανά στην τοπική κοινωνία προς κάθε πιθανή χρήση.

Συγκεκριμένα, μέσα από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, όπως η Ξηρή Απόθεση μεταλλευτικών καταλοίπων, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της δραστηριότητας της Ελληνικός Χρυσός πρόκειται να μειωθεί ακόμη περισσότερο, με τη μείωση να φτάνει στο 50% στην περίπτωση των Σκουριών, ενός έργου που είχε σχεδιαστεί εξ αρχής βάσει των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ξηρή Απόθεση ονομάζεται η αφαίρεση της περίσσειας νερού από τα τέλματα που προκύπτουν από την επεξεργασία των μεταλλευμάτων, με αποτέλεσμα την ασφαλέστερη και πιο φιλική προς το περιβάλλον απόθεσή τους. Η τεχνολογία αυτή ήδη εφαρμόζεται επιτυχώς στον Χώρο Ξηρής Απόθεσης του Κοκκινόλακκα.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία πρόκειται να επενδύσει €130 εκατ. για την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων & Υδάτων, ενώ στη νέα σύμβαση περιλαμβάνονται ειδικές προβλέψεις για την διαχείριση του αέρα, του θορύβου και της σκόνης, αλλά και πρόνοια για την προστασία των υδάτινων πόρων, την ασφαλή διαχείρισή τους και την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής οχύρωσης των μεταλλείων.

Μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους της σύμβασης, είναι και η υποχρέωση της Ελληνικός Χρυσός να επαναπληρώσει κατά 100% το επιφανειακό και το υπόγειο όρυγμα μετά το τέλος της εκμετάλλευσης, στόχο που σκοπεύει να επιτύχει μέσω της εφαρμογής της νέας βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας που ονομάζεται «λιθογόμωση πάστας». Στο πλαίσιό της, η επαναπλήρωση των στοών επιτυγχάνεται με την επαναχρησιμοποίηση του συνόλου των μεταλλευτικών καταλοίπων στη λογική της κυκλικής οικονομίας.

Ένα πρωτοποριακό σύστημα

Προσπαθώντας να εξασφαλίσει τη μέγιστη διαφάνεια και υπευθυνότητα που αρμόζει στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της σύγχρονης κοινωνίας, η Ελληνικός Χρυσός εφαρμόζει ένα πρωτοποριακό σύστημα προτύπων που έχει υιοθετηθεί από ελάχιστες άλλες μεταλλευτικές εταιρείες.
Πρόκειται για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας (SIMS), το οποίο επιτηρεί συγχρόνως την βιωσιμότητα, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, την περιβαλλοντική διαχείριση, τις κοινωνικές επιδόσεις και τα συστήματα προστασίας. Δημιουργεί έτσι ένα πλήρες, συνεκτικό πλαίσιο, με ένα κοινό σύνολο πολιτικών, διαδικασιών και προτύπων για κάθε τμήμα και λειτουργία της εταιρείας, που είναι πρωτοφανές για την ελληνική βιομηχανία.

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης της Ελληνικός Χρυσός, ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων παρακολουθεί και καταγράφει την ποιότητα του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, το ακουστικό περιβάλλον και τον θόρυβο, τη σεισμικότητα και το οικοσύστημα, σε περισσότερα από 400 σημεία ελέγχου – ενώ τα αποτελέσματα αναρτώνται σε ειδική πλατφόρμα στο διαδίκτυο, όπου και είναι εντελώς προσβάσιμα σε όλους.

Η Ολυμπιάδα αποκαθίσταται εξήντα χρόνια μετά

Εκτός της επιτήρησης του δικού της αποτυπώματος, η Ελληνικός Χρυσός διενεργεί και ένα από τα μεγαλύτερα έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης στην ιστορία του ελληνικού κράτους, καθαρίζοντας την περιοχή της Ολυμπιάδας από τα κατάλοιπα προγενέστερης μεταλλευτικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, στην περιοχή εναποτίθεντο τα μεταλλευτικά κατάλοιπα από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες των μεταλλείων στις δεκαετίες του ’60 και του ’70 – εναποθέσεις οι οποίες έχουν ήδη απομακρυνθεί, μέσα από μια επένδυση που ξεπέρασε τα €100 εκατ.

Συνολικά έχουν απομακρυνθεί περισσότεροι από 3 εκατ. τόνοι μεταλλευτικών καταλοίπων, ενώ έχει εξυγιανθεί πλήρως μια έκταση 300.000 τ.μ. Από την έκταση αυτή, τα 150.000 τ.μ. καταλαμβάνονται πλέον από φυτώριο που λειτουργεί η εταιρεία, όπου καλλιεργούνται περισσότερα από 400 είδη τοπικών φυτών, που προορίζονται για τα έργα αποκατάστασης.

Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος της περιοχής πραγματοποιείται παράλληλα με τις μεταλλευτικές εργασίες, προκειμένου στο τέλος της δραστηριότητάς της στην περιοχή η Ελληνικός Χρυσός να είναι σε θέση να παραδώσει το φυσικό τοπίο άρτιο στην τοπική κοινωνία – και κατάλληλο για κάθε χρήση από αυτή.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα προστασίας του περιβάλλοντος που εφαρμόζει η Ελληνικός Χρυσός εδώ και δείτε τα αποτελέσματα των μετρήσεων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητάς της εδώ.