Για τις παραμορφώσεις της Σπονδυλικής Στήλης και ειδικότερα τη Σκολίωση, που απασχολεί ένα μεγάλο και ευαίσθητο κομμάτι του πληθυσμού παγκοσμίως, τα συμπτώματα που παρουσιάζει, το ρόλο της έγκαιρης διάγνωσης, αλλά και κυρίως  για την σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση και τις νέες αποτελεσματικές τεχνικές αντιμετώπισης της, μας μιλά ο Ορθοπεδικός, Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης, Διευθυντής Τμήματος Σπονδυλικής Στήλης & Σκολίωσης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Γενικά:

Δρ. Κωνσταντίνος Α. Σταραντζής

Οι παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης, με τις συχνότερες τη σκολίωση και την κύφωση, παρουσιάζουν σταθερή συχνότητα εμφάνισης παγκοσμίως, παρά την πρόοδο της ιατρικής και του προγεννητικού ελέγχου. Θα περίμενε κανείς, ότι με δεδομένη τη σχετικά εύκολη διαγνωστική διαδικασία, τα ποσοστά εμφάνισης, σε προχωρημένο στάδιο, θα ήταν μικρότερα. Δυστυχώς, αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Για μία πολύ μεγάλη μερίδα των πασχόντων, ακόμη και σήμερα, οι παθήσεις αυτές διαφεύγουν της έγκαιρης προσοχής και αντιμετώπισης ή καταλήγουν στο να μην τύχουν της καταλληλότερης ιατρικής φροντίδας, με δυσάρεστες συνέπειες για τον ασθενή.

Τι είναι η σκολίωση;

Η λέξη «σκολίωση» σημαίνει ότι η σπονδυλική στήλη παρουσιάζει μία κύρτωση προς το πλάι, όταν παρατηρούμε τον κορμό από μπροστά ή από πίσω. Σχεδόν πάντα συνυπάρχει στροφή κάποιων σπονδύλων. Η σοβαρότητα της παραμόρφωσης μπορεί να ποικίλλει μεταξύ των παιδιών και μπορεί να αλλάξει στην πορεία του χρόνου, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του παιδιού.

Σκολίωση και έγκαιρη διάγνωση:

Αν και η σκολίωση μπορεί να προκληθεί και από καταστάσεις όπως η εγκεφαλική παράλυση και η μυϊκή δυστροφία (Νευρομυική σκολίωση) ή να οφείλεται σε ανατομικές ανωμαλίες από τη γέννηση (Συγγενής σκολίωση), τις περισσότερες φορές η αιτία της νόσου δεν είναι γνωστή (Ιδιοπαθής σκολίωση). Οι περισσότερες περιπτώσεις σκολίωσης είναι ήπιες, ωστόσο κάποια παιδιά εμφανίζουν παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης που συνεχίζουν να εξελίσσονται μέχρι να μεγαλώσουν. Η πιο συχνή μορφή σκολίωσης είναι η ιδιοπαθής (80%) και σε αυτήν τη μορφή σκολίωσης, περίπου 9 στα 10 παιδιά, που χρειάζονται κάποια θεραπεία, είναι κορίτσια.

Η διάγνωση της σκολίωσης γίνεται με την κλινική εξέταση και τις απλές ακτινογραφίες ολόκληρης της σπονδυλικής στήλης. Σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις, ίσως χρειαστούν και άλλες απεικονιστικές εξετάσεις, όπως μαγνητική τομογραφία (MRI) ή ακόμα και αξονική. Τις περισσότερες φορές οι γονείς ή οι συγγενείς είναι αυτοί που παρατηρούν πρώτοι τη σκολίωση και οι παιδίατροι αυτοί που τελικώς παραπέμπουν το παιδί στον ειδικό. Το σημαντικότερο είναι η αντιμετώπιση να γίνεται από εξειδικευμένο χειρουργό σκολίωσης, ο οποίος έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, ώστε να αποφευχθούν λάθος χειρισμοί και αποφάσεις.

Συμπτώματα:

Τα κύρια συμπτώματα της σκολίωσης είναι η ασσυμετρία στους ώμους και στη μέση αλλά και ο ύβος στην πλάτη (καμπούρα). Ο πόνος δεν είναι συχνό σύμπτωμα στις μικρές ηλικίες και όταν  υπάρχει θα πρέπει να διερευνάται διεξοδικά. Επίσης, πολύ μεγάλες σκολιώσεις μπορούν να προκαλέσουν καρδιοαναπνευστικά προβλήματα, μειώνοντας δραματικά τον χώρο και την ελαστικότητα του θώρακα και κατ’ επέκταση των πνευμόνων. Ευτυχώς, τέτοιες καταστάσεις είναι σπάνιες στις μέρες μας.

Αντιμετώπιση:

Τα παιδιά που παρουσιάζουν ήπια σκολίωση παρακολουθούνται συστηματικά με ακτινογραφίες για να ελεγχθεί αν η παραμόρφωση επιδεινώνεται. Σε πολλές περιπτώσεις, δε θα χρειαστεί κάποια θεραπεία. Κάποια παιδιά θα χρειαστεί να φορέσουν «κηδεμόνα» για να σταματήσουν την επιδείνωση. Η συχνότητα και η διάρκεια της παρακολούθησης εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού και το ρυθμό επιδείνωσης της σκολίωσης (αν επιδεινώνεται). Μπορεί να είναι ανά 3μηνο έως και ανά 2 χρόνια. Ένας μικρός αριθμός παιδιών με σκολίωση ίσως χρειαστεί χειρουργική διόρθωση.

Η εξειδίκευση και οργανωμένες πολύ-επιστημονικές δομές στην υπηρεσία του ασθενούς:

Η διεπιστημονική προσέγγιση των παιδιών που εμφανίζουν παραμόρφωση της σπονδυλικής τους στήλης αποτελεί μονόδρομο στην αποτελεσματική αντιμετώπισή τους και στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων, στην ενήλικο ζωή. Η προσέγγιση αυτή, αποδεδειγμένα, έχει τα καλύτερα αποτελέσματα και έχει καθιερωθεί στα μεγαλύτερα κέντρα της Ευρώπης και της Αμερικής.

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Α. Σταραντζής έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και διαθέτει σημαντική εμπειρία σε αναγνωρισμένα κέντρα του εξωτερικού. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση κάθε πτυχής της νόσου, αλλά κυρίως, στη σωστή και διαρκή επικοινωνία των ιατρών ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή φροντίδα. Αυτό επιτυγχάνεται με τα τακτικά  και έκτακτα ιατρικά συμβούλια όλων των εμπλεκόμενων τομέων που οδηγούν στην επιστημονικά τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων, στον ορθό καθορισμό των θεραπευτικών προτεραιοτήτων και στην βελτιστοποίηση των ασθενών πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση.

Τεχνολογία αιχμής & Ασφάλεια

Το νοσοκομείο μας διαθέτει τα πλέον σύγχρονα υλικά και εργαλεία, προσαρμοσμένα στο μέγεθος κάθε παιδιού, καθώς και υψηλής ακρίβειας ψηφιακά συστήματα πλοήγησης  και νευροπαρακολούθησης που εξασφαλίζουν ακρίβεια και ασφάλεια διεγχειρητικά. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε όλες τις κλινικές του Ομίλου, πέραν της παροχής υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου, κορυφαία προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των ασθενών, του προσωπικού και των ιατρών του. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζονται πλήρως τα αυστηρά μέτρα και πρωτόκολλα εισαγωγής και παραμονής που έχουν θεσπιστεί, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής  διενέργειας μοριακού ελέγχου για τον COVID19, όλων των ασθενών και των συνοδών τους.