Στην 3η θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε ως προς την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων του ΕΣΠΑ 2014 – 2021, βρίσκεται η Ελλάδα.

Σύμφωνα, με τα επίσημα στοιχεία της ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα πληρωμής της κάθε χώρας, Τον Ιούλιο του 2019, η Ελλάδα βρίσκονταν στην 12η θέση.

Ειδικότερα, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν, η απορρόφηση της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται στο 69% με αποτέλεσμα η χώρα μας να ακολουθεί μόνο την πρώτη Ιρλανδία που καταγράφει απορρόφηση 82% και τη δεύτερη, Αυστρία, με ποσοστό 77%.

Ανά Ταμείο, η Ελλάδα κατέχει την 1η θέση στην απορρόφηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ – ERDF), όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ – ESF), όπως παρουσιάζεται και στα σχετικά διαγράμματα.

Η αύξηση των δαπανών κατά τα τελευταία δύο έτη υλοποίησης του ΕΣΠΑ το οποίο χειρίζεται ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γ. Τσακίρης, αποτυπώνεται και στη συγκριτική κατάταξη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, όπως αυτή παρουσιάζεται στη σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Από το 2019 μέχρι και σήμερα, η ποσοστιαία απορρόφηση των διαθέσιμων ενωσιακών πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020 αυξήθηκε σημαντικά.

Συγκεκριμένα, από την έναρξη της προγραμματικής περιόδου το 2014, μέχρι και το τέλος του 2018, είχαν πραγματοποιηθεί, αθροιστικά, δαπάνες της τάξεως των 4 δισ. ευρώ (ποσοστό 23,64%).

Στο τέλος του 2020 οι δαπάνες ανήλθαν στα 10 δισ. ευρώ (ποσοστό 58,61%), ενώ τον Απρίλιο του 2021, οι δαπάνες άγγιξαν τα 10,3 δισ. ευρώ (ποσοστό 60,6%).

Αλλαγές

Εν τω μεταξύ για το νέο ΕΣΠΑ, στόχος της Ελλάδας είναι να υπογράψει πρώτη από όλες τις χώρες της ΕΕ το “εταιρικό σύμφωνο”. Εντός της εβδομάδας -ενδεχομένως και σήμερα- η Ελλάδα θα στείλει το δεύτερο draft και στοχεύει να υπογράψει το τελικό κείμενο κατά τις πρώτες μέρες του Ιουλίου.

Από εκεί και πέρα,το νέο ΕΣΠΑ θα έχει αρκετές καινοτομίες όπως για παράδειγμα ξεχωριστό επιχειρησιακό πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας και πλήρη εμπλοκή των διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών τόσο για τις συγχρηματοδοτήσεις όσο και για την μεταφορά τεχνογνωσίας και την ωρίμανση έργων.

Βάσιμες προσδοκίες υπάρχουν και για την αύξηση του τελικού προϋπολογισμού του νέου ΕΣΠΑ κατά 400 εκατ. ευρώ, μέσω πόρων που μπορούν να μεταφερθούν από πρόγραμμα InvestEU.

Αν μεταφερθούν, τα 400 εκατ. ευρώ θα προστεθούν στο τομεακό πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» το οποίο σήμερα έχει προϋπολογισμό 638 εκατ. ευρώ, ώστε να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικοί πόροι του νέου ΕΣΠΑ θα ανέλθουν στα 27,1 δις. ευρώ από τα 26,7 σήμερα.