Στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος των κρατών μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, μετείχε ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Κωνσταντίνος Αραβώσης, εκπροσωπώντας τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Αραβώσης, αναφέρθηκε στην υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Κλιματικού Νόμου ως κυρίαρχου οριζόντιου θεσμικού πλαισίου για τα επόμενα έτη, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα ανήκει στις πρωτοπόρες χώρες υιοθέτησης του στόχου υπέρ της μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% μέχρι το 2030, ως ενδιάμεσο ορόσημο στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050. Ο γενικός γραμματέας επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει θέσει την πράσινη μετάβαση στο επίκεντρο του εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού και τόνισε ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της βιώνουν μια σημαντική ιστορική εξέλιξη, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της πορείας προς την επίτευξη της πράσινης και δίκαιης μετάβασης.

Ειδικότερα, το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος:

– Ενέκρινε τον Κανονισμό για τον Ευρωπαϊκό Κλιματικό Νόμο, μετά και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου σε επίπεδο αρχηγών κρατών της ΕΕ, για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030.

– Ενέκρινε την υποβολή της εθνικά καθορισμένης συνεισφοράς της ΕΕ και των κρατών μελών στη Σύμβαση Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ  σε παγκόσμιο επίπεδο.

– Υιοθέτησε κείμενο συμπερασμάτων για την κυκλική και πράσινη ανάκαμψη, με ιδιαίτερη έμφαση στα βιώσιμα προϊόντα και την ενσωμάτωση της κυκλικής διάστασης σε όλες τις πολιτικές.

– Υιοθέτησε κείμενο συμπερασμάτων για τη συνεισφορά της ψηφιοποίησης στην πράσινη μετάβαση.

– Ενέκρινε την τροποποίηση του Κανονισμού ‘Ααρχους, διευρύνοντας έτσι τα δικαιώματα πρόσβασης της κοινωνίας των πολίτων για περιβαλλοντικά θέματα.

– Συζήτησε τη στρατηγική της Ένωσης για τα χημικά προϊόντα για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες.