Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το «πράσινο φως» για το πανευρωπαϊκό ταμείο εγγυήσεων και  τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων της Ευρωζώνης που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό.

Σε ανακοίνωσή της, η Κομισιόν σημειώνει ότι η δημιουργία του πανευρωπαϊκού ταμείου εγγυήσεων ύψους 25 δισ. ευρώ είναι εναρμονισμένη με τους κανόνες κρατικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ταμείο αναμένεται να κινητοποιήσει πρόσθετη χρηματοδότηση 200 δισ. ευρώ για τη στήριξη κυρίως και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις 21 χώρες της ΕΕ, που συμμετέχουν σε αυτό, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.

Τον Απρίλιο του 2020, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία του ταμείου αυτού, στο πλαίσιο της συνολικής αντίδρασης της ΕΕ στην έξαρση του κοροναϊού. Είναι ένα από τα τρία δίχτυα ασφαλείας που είχαν συμφωνηθεί για τον περιορισμό του οικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας στους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τις χώρες της ΕΕ. Το ταμείο θα δίνει εγγυήσεις για δάνεια σε επιχειρήσεις και τις συναλλαγές του θα εγγυώνται από κοινού οι συμμετέχουσες χώρες μέσω των προϋπολογισμών τους. Οι συνεισφορές στο ταμείο από τις χώρες – μέλη ανέρχονται συνολικά στα 25 δισ. ευρώ και η συνεισφορά κάθε μίας χώρας είναι ανάλογη με τη συνεισφορά της στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Η διαχείριση του ταμείου θα γίνεται από την ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF). Oι χώρες θα συμμετέχουν στη διακυβέρνηση του ταμείου μέσω μίας επιτροπής, η οποία θα αποφασίζει για τη χρήση των εγγυήσεων. Το ταμείο θα είναι προσωρινό και θα μπορεί να εγγυάται δάνεια που θα έχουν χορηγηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.