Στο 90% φτάνει το ποσοστό αποδοχής από την πλευρά των εργαζομένων στην πρόταση της Alpha Bank για τη μεταφορά προσωπικού της στην εταιρεία διαχείρισης επισφαλειών Cepal.

Υπενθυμίζεται ότι στη νέα εταιρεία που θα πουληθεί στο πλαίσιο της συναλλαγής Galaxy και θα αναλάβει τη διαχείριση του συνόλου των δανείων του ομίλου και των τιτλοποιήσεων ύψους 10,80 δισ. ευρώ, μεταφέρονται οι Διευθύνσεις Καθυστερήσεων Retail και Wholesale καθώς επίσης και των Περιφερειακών Κέντρων ανά την Ελλάδα.

Η μεταβίβαση της Δραστηριότητας Διαχείρισης NPEs της Alpha Bank στην Cepal αποτελεί βασικό στάδιο της συναλλαγής που υλοποιεί η τράπεζα και η οποία βρίσκεται πλέον στον τελικό κύκλο διαπραγματεύσεων με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να ανακοινωθεί ο προτιμητέος επενδυτής για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Όσοι αποδέχονται την πρόταση θα λάβουν χρηματική παροχή ύψους 10 μικτών μισθών, με ελάχιστο όριο τις 25.000 ευρώ, ενώ διασφαλίζονται πλήρως τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα καθώς και οι λοιπές παροχές.

Στη Cepal από 1η Δεκεμβρίου το σύνολο της διαχείρισης των καθυστερούμενων δανείων

Από την 1η Δεκεμβρίου 2020, το σύνολο της διαχείρισης των καθυστερούμενων δανείων της τράπεζας περνάει στη Cepal, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για την εταιρεία ώστε να αναδειχθεί στον ισχυρότερο, με όρους χαρτοφυλακίων υπό διαχείριση και προοπτικών, ανεξάρτητο servicer μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην ελληνική αγορά.

Το σύνολο των δανείων υπό διαχείριση θα ανέλθει, μετά την ολοκλήρωση του Galaxy, σε 33 δισ. ευρώ, τοποθετώντας τη Cepal στον ευρωπαϊκό χάρτη ως μία από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες διαχείρισης.

Υπενθυμίζεται ότι η Cepal άνοιξε τη σχετική αγορά στην Ελλάδα, καθώς ήταν η πρώτη εταιρεία που αδειοδοτήθηκε το 2017 από την Τράπεζα της Ελλάδος υπό το νέο θεσμικό πλαίσιο. Με την πώληση των μετοχών της σε διεθνή επενδυτή, το πρωτοποριακό για την εποχή του εγχείρημα περνάει σε νέα φάση ανάπτυξης, δικαιώνοντας τους ιδρυτές μετόχους, μεταξύ των οποίων και η Alpha Bank.