Η κατασκευή της Γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας είναι ένα έργο που θα πρωταγωνιστήσει στην οικονομία της πρωτεύουσας, αλλά και της χώρας, για την επόμενη τουλάχιστον 10ετία. Δεν είναι μόνο ότι αποτελεί το μεγαλύτερο έργο υποδομής που γίνεται στη χώρα, με τους επόμενους «μεγάλους» διαγωνισμούς όπως ο ΒΟΑΚ, να έχουν δρόμο να διανύσουν προτού μπουν στη γραμμή της εκκίνησης. Εκτιμάται ότι η συμβολή του στο ΑΕΠ της χώρας θα φτάσει στο 1% σε ετήσια βάση. Το ερώτημα είναι αν το έργο, των 12,8 χλμ. και των 15 σταθμών φέρνει και αλλαγή ισορροπιών στον κατασκευστικό χάρτη της χώρας.

Οι νικητές, δηλαδή η κοινοπραξία ΑΒΑΞ-Ghella-AlstomTransports, έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν, με ένα έργο προβλεπόμενης δαπάνης 1,51 δισ. ευρώ στο χαρτοφυλάκιό τους. Η προσφορά της ανήλθε σε 1.158.600.000 ευρώ με έκπτωση 12,19%. Υπενθυμίζεται ότι το 2019, ένα έτος με αλλαγές στη μετοχική σύνθεση και βήματα εσωτερικού μετασχηματισμού, έκλεισε για την ΑΒΑΞ με ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων άνω του 1,3 δισ. ευρώ με έργα σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ιράκ, Κροατία.

Με την ανάληψη της εργολαβίας, η ΑΒΑΞ θα γίνει η πρωταγωνίστρια των έργων μετρό στην πρωτεύουσα, «τρέχοντας» ήδη την επέκταση προς Πειραιά που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 2022, τρεις σταθμοί της οποίας τέθηκαν στη διάθεση του επιβατικού κοινού τον περασμένο Ιούλιο. Ουσιαστικά, το τέλος του ενός έργου, θα συμπέσει με την αρχή για τα εργοτάξια του άλλου.

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, ο κ. Κωνσταντίνος Μιτζάλης, διευθύνων σύμβουλος της ΑΒΑΞ ανέφερε: «Πρόκειται αναμφισβήτητα για ένα έργο πνοής, όχι μόνο από πλευράς αναβάθμισης της ποιότητας ζωής και των μετακινήσεων των κατοίκων της πρωτεύουσας, αλλά και γενικότερα για τον καίριο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα έργα υποδομής στην πορεία της χώρας προς την ανάπτυξη. Από πλευράς ΑΒΑΞ είμαστε περήφανοι, καθώς αποδεικνύεται για άλλη μια φορά και η μεγάλη μας δυναμική με την αξιολόγηση της τεχνικής μας προσφοράς, αλλά και η ανταγωνιστικότητα μας όσον αφορά το οικονομικό σκέλος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους έχουν συμμετάσχει μέχρι στιγμής στο εγχείρημα, για την αφοσίωση και τις προσπάθειες τους».

Το άλλο στρατόπεδο

Από την πλευρά της ΑΚΤΩΡ, που έχει αντίστοιχα μακρά εμπειρία στα έργα μετρό, και «τρέχει» τα έργα του μετρό Θεσσαλονίκης σε βασική γραμμή και επέκταση Καλαμαριάς, πηγές κοντά στην εταιρεία σημειώνουν ότι «η οικονομική προσφορά της υποβλήθηκε το 2019, ένα έτος κατά το οποίο δεν υπήρχαν προοπτικές μεγάλων έργων στην Ελλάδα, κι ενώ η εταιρεία αποσκοπούσε στην ενίσχυση του ανεκτέλεστού της. Τη στιγμή εκείνη, το να αναλάβει κανείς το συγκεκριμένο έργο ήταν εξαιρετικά κρίσιμο».

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΑΚΤΩΡ κατέθεσε μια προσφορά που ανήλθε σε 1.180.000.000 ευρώ (έκπτωση 10,57%), «έχοντας πραγματοποιήσει ενδελεχή τεχνική μελέτη, βάσει της οποίας το οικονομικό σκέλος διαμορφώθηκε στα όρια του κόστους, διασφαλίζοντας οριακή κερδοφορία». Όπως σημειώνεται από κύκλους της εταιρείας, η απουσία δυνατότητας αναθεώρησης του προϋπολογισμού του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης (τουλάχιστον 8 έτη), σε συνδυασμό με την καθυστέρηση της έναρξης των πρόδρομων εργασιών που παραπέμπει σε μεγαλύτερη διάρκεια υλοποίησής του έργου, καθιστούν οικονομικές προσφορές χαμηλότερες από αυτήν της ΑΚΤΩΡ πιθανότατα προβληματικές.

Και καταλήγουν ότι «η ανάληψη του έργου με οικονομικούς όρους δυσμενέστερους της προσφοράς της ΑΚΤΩΡ, δε θα συνιστούσε ικανοποιητικό αποτέλεσμα για την εταιρεία».

Όσον αφορά δε τις προοπτικές της εταιρείας, το «σπάσιμο» του τζίρου (βάσει της προσφοράς της εταιρείας) σε διάστημα 8ετίας, που αναλογεί σε περίπου 80 εκατ. ευρώ τον χρόνο, θεωρείται, από την ΑΚΤΩΡ, ως μη σημαντικό μέγεθος σε σχέση με τον συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών της. Επίσης, δεδομένων των καθυστερήσεων που αναμένονται στην έναρξη του έργου, οποιαδήποτε ενίσχυση σε επίπεδο ρευστότητας, δε θα ήταν εφικτή σε διάστημα λιγότερο του ενός έτους.

Όπως υπογραμμίζουν πηγές της εταιρείας, από την υποβολή της οικονομικής προσφοράς μέχρι σήμερα, η ΑΚΤΩΡ κατάφερε να χτίσει ένα «σημαντικό και υγιές» ανεκτέλεστο έργων ύψους 1,2 δισ. ευρώ στη Ρουμανία. Ως αποτέλεσμα που προσπάθειας που έχει συντελεστεί τα τελευταία δύο χρόνια από τη διοίκηση και τους εργαζόμενους, η συνολική της θέση της ΑΚΤΩΡ βελτιώθηκε ώστε «οι θετικές προοπτικές της, αφενός να μην επηρεάζονται ουσιαστικά από τη μη ανάληψη του συγκεκριμένου έργου και αφετέρου να αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά από τον κομβικό ρόλο των Υποδομών στο Ταμείο Ανάκαμψης και τη διεκδίκηση υψηλότερης κερδοφορίας έργων».

Το μοίρασμα της πίτας

Αναλύοντας βεβαίως το αντικείμενο του έργου είναι προφανές ότι σε αυτό θα εμπλακούν, υπό την ανάδοχο κοινοπραξία, πολλές εταιρείες και ειδικότητες, μοιράζοντας και την πίτα. Ειδικότερα, το αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης και της Μελέτης Εφαρμογής, η κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού, η προμήθεια, η εγκατάσταση, οι δοκιμές και η θέση σε λειτουργία του Ηλεκτρομηχανολογικού και Σιδηροδρομικού εξοπλισμού, η συντήρηση του Έργου, η εκπαίδευση του προσωπικού και η προμήθεια των ανταλλακτικών της Γραμμής 4 του Μετρό, Τμήμα Α΄ «Άλσος Βεΐκου – Γουδή».

Στο αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

· Το σύνολο των Οριστικών Μελετών, των Μελετών Εφαρμογής και των λοιπών απαιτούμενων μελετών.
· Πρόσθετες έρευνες (Συμπληρωματική Έρευνα Υπεδάφους (ΣΕΥ).
· Όλες τις τοπογραφικές μελέτες και εργασίες που απαιτούνται για τις ανάγκες κατασκευής του Έργου.
· Αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων
· Κυκλοφοριακές Παρακάμψεις.
· Διευθέτηση Εργοταξιακών Χώρων – Εργοταξιακές Εγκαταστάσεις.
· Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση (ΓΔΠ) των κατασκευών του Έργου, της ζώνης επιρροής του και των κτιρίων και κατασκευών εντός αυτής.
· Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων με κατάλληλο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης εγγράφων (ΣΗΔΕ).
· Εφαρμογή του συστήματος ΒΙΜ (Μοντελοποίηση Κατασκευαστικών Πληροφοριών)στις μελέτες.
· Προσωρινές και μόνιμες κατασκευές για τα έργα Πολιτικού Μηχανικού στους σταθμούς, στις σήραγγες, στα φρέατα και στα κτίρια του Αμαξοστασίου Σεπολίων.
· Εργασίες βελτίωσης εδαφών και ενίσχυσης των μέτρων άμεσης υποστήριξης των σηράγγων, κλπ, όπως και όπου απαιτείται.
· Εργασίες εφαρμογής προληπτικών, προστατευτικών ή ακόμα και μέτρων επισκευών όλων των κτηρίων και άλλων υποδομών και κατασκευών λόγω της κατασκευής του Έργου.
· Αρχιτεκτονικά τελειώματα στους σταθμούς, τα φρέατα και τα κτίρια του Αμαξοστασίου Σεπολίων.
· Μόνιμες συνδέσεις κατασκευών με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω.
· Εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου σταθμών, φρεάτων, κτιρίων, και λοιπών χώρων στους οποίους έχουν γίνει επεμβάσεις για το Έργο της Γραμμής 4 του Μετρό.
· Προμήθεια και εγκατάσταση των απαιτούμενων Η/Μ και Σιδηροδρομικών συστημάτων.
· Προμήθεια, δοκιμές και θέση σε λειτουργία του απαιτούμενου τροχαίου υλικού.
· Δοκιμές και θέση σε λειτουργία των Η/Μ και Σιδηροδρομικών συστημάτων.
· Οργάνωση και παροχή συντήρησης του Έργου.
· Εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης.
· Προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών του Έργου.