Με «ηλεκτρονικές» εξεταστικές περιόδους μπήκαν τα ελληνικά ΑΕΙ και στην νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

Οι «ηλεκτρονιικές» εξετάσεις  την άνοιξη που πέρασε αντιμετώπισαν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μικρά προβλήματα αλλά στην πλειονότητα των Ιδρυμάτων ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Ένα 78,62% των φοιτητών και των φοιτητριών που συμμετείχαν στην  πρώτη αποκλειστικά «ηλεκτρονική» εξεταστική περίοδο που έγινε ποτέ στη χώρα και ολοκληρώθηκε από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, δήλωσαν ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένοι/νες από την διαδικασία, σε μεγάλη έρευνα που έγινε για το Ίδρυμα.

Όπως ανακοίνωσε το ίδρυμα ένα ποσοστό 84,47% τάχθηκε υπέρ του αδιάβλητου χαρακτήρα της διαδικασίας και ένα 78,76% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα συμμετείχε ξανά στην διαδικασία. Η έρευνα αφορούσε την Διαδικτυακή εξεταστική περίοδο που ολοκληρώθηκε στις αρχές του καλοκαιριού με την συμμετοχή  43.456 ατόμων.

Η έρευνα έγινε από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο  με αντικείμενο την καταγραφή όλων των στοιχείων της εξεταστικής αυτής περιόδου, την αξιολόγηση της και την ικανοποίηση των φοιτητών από την διαδικασία. Σχετικά με την εξεταστική περίοδο λοιπόν του Ιουνίου 2020 τα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα είναι τα παρακάτω:

Συμμετοχή και στοιχεία έρευνας

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της διενέργειας εξετάσεων από απόσταση από τους φοιτητές, κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική αξιολόγηση όσοι φοιτητές συμμετείχαν στις από απόσταση εξετάσεις του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 9.276 αξιολογήσεις (21,34%) από τις 43.456 δυνατές αξιολογήσεις.

Αναφορικά με το βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών/τριών από τη διαδικασία των εξετάσεων, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες έμειναν ικανοποιημένοι από αυτή  (ενημέρωση, προσομοίωση εξετάσεων, τρόποι εξέτασης, τεχνική υποστήριξη, κλπ.), θεωρούν ότι διασφαλίστηκε το αδιάβλητο των εξετάσεων και είναι θετικοί στο να εξεταστούν από απόσταση στο μέλλον.

Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν τα εξής ποσοστά υψηλού βαθμού ικανοποίησης στις κατηγορίες: μέθοδος εξέτασης (62,02%), πλατφόρμα εξετάσεων (61,63%), ενημέρωση για τη διαδικασία των εξετάσεων (59,87%) και διαδικασία προσομοίωσης των εξετάσεων (57,59%).

Σχετικά με την τεχνική υποστήριξη των εξετάσεων παρατηρείται υψηλός βαθμός ικανοποίησης στο 52,56% των ερωτηθέντων.

Αναφορικά με τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων, το 84,47% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι αυτό διασφαλίστηκε.

Το 78,62% των φοιτητών εξέφρασε την επιθυμία του να εξεταστεί από απόσταση και στο μέλλον.

Τέλος, όσο αφορά τη διάρκεια της εξέτασης διαπιστώθηκε ζήτηση από τους φοιτητές για μεγαλύτερο διαθέσιμο χρόνο εξέτασης.