Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί το υπουργείο Εργασίας προκειμένου να καταβληθούν τα αναδρομικά στους συνταξιούχους.

Η απόφαση που θα ανακοινώσει άμεσα το υπουργείο θα επισπεύδει τις πληρωμές των αναδρομικών για το τέλος Σεπτεμβρίου και θα καθορίζει τους δικαιούχους συνταξιούχων στους οποίους θα επιστραφούν οι μειώσεις κύριων συντάξεων για το 11μηνο (Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016).

Ήδη ετοιμάζονται τα αρχεία των δικαιούχων από κάθε ταμείο, ενώ αναμένεται η υπουργική απόφαση που καθορίζει τις λεπτομέρειες για τα αναδρομικά που δικαιούνται από το επίμαχο 11μηνο όλες οι κατηγορίες συνταξιούχων, στις οποίες περιλαμβάνονται:

1. Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, χηρείας και αναπηρίας, που έπαιρναν οριστική κύρια σύνταξη στο διάστημα Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016 και είχαν τις μειώσεις των νόμων 4051 και 4093 που τους επιστρέφονται.

2. Οι συνταξιούχοι με δύο ή και περισσότερες κύριες συντάξεις.

3. Όσοι είχαν κάνει αίτηση συνταξιοδότησης μετά τον Ιούνιο του 2015 και πληρώθηκαν μετά το 2016 με προσωρινές ή οριστικές συντάξεις.

4. Οι κληρονόμοι συνταξιούχων.

5. Οι συνταξιούχοι και απόστρατοι που είχαν κλείσει τα 55 και τα 60 στο διάστημα Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016 και είχαν μεταβολές στις κρατήσεις, άρα και διαφορετικά αναδρομικά.

6. Όσοι είχαν μόνον προσωρινή σύνταξη στο 11μηνο των αναδρομικών.

7. Οι συνταξιούχοι που είχαν απασχόληση για όλο το 11μηνο ή για μικρότερο διάστημα.

Η εξειδίκευση

Η απόφαση του υπουργείου θα εξειδικεύει όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων, ώστε να αποφευχθούν λάθη στις πληρωμές.

Για ορισμένες περιπτώσεις, όπως οι κληρονόμοι συνταξιούχων (όχι τα δικαιοδόχα μέλη, όπως σύζυγος και τέκνα), θα προβλέπεται η υποβολή αίτησης και πιστοποιητικό αποδοχής κληρονομιάς του συνταξιούχου ως αποδεικτικό ότι είναι και κληρονόμοι των αναδρομικών από τις μειώσεις που είχε στο επίμαχο 11μηνο στην κύρια σύνταξη.

Οι όροι

Ο πρώτος βασικός γενικός κανόνας που θα αναφέρεται στην απόφαση -σύμφωνα με την εφημερίδα»Ελεύθερος Τύπος» είναι ότι τα αναδρομικά θα πληρωθούν σε όσους είχαν είτε μία είτε και τις δύο μειώσεις των νόμων 4051 και 4093, δηλαδή σε όσους είχαν την περικοπή 12% στο τμήμα σύνταξης πάνω από τα 1.300 ευρώ, ή/και σε όσους είχαν μειώσεις από 5% έως 20% σε κύρια σύνταξη ή σε άθροισμα κύριας και άλλων συντάξεων (π.χ. επικουρικής, μερίσματος), πάνω από τα 1.000 ευρώ.

Ο δεύτερος κανόνας, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, είναι ότι τα αναδρομικά θα επιστραφούν για όσους μήνες επιβλήθηκαν οι εν λόγω μειώσεις μέσα στο επίμαχο διάστημα των 11 μηνών. Για παράδειγμα:

-Ένας συνταξιούχος που είχε τις μειώσεις για 6 μήνες στο διάστημα Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016 θα πάρει αναδρομικά 6 μηνών.

-Συνταξιούχος που βγήκε στη σύνταξη τον Απρίλιο του 2016 θα πάρει αναδρομικά μόνο για ενάμιση μήνα, δηλαδή για τον Απρίλιο 2016 και τον μισό Μάιο του 2016.

-Χήρα συνταξιούχου στην οποία η σύνταξη του συζύγου της μεταβιβάστηκε μετά τον Ιούνιο του 2015 θα πάρει αναδρομικά για όλο το 11μηνο και για τους μήνες που ήταν εν ζωή ο άντρας της, εφόσον η κύρια σύνταξή του ήταν πάνω από 1.000 ευρώ ή το άθροισμά της με επικουρική ή τυχόν μέρισμα του Δημοσίου υπερέβαινε τα 1.000 ευρώ.

Αν όμως η σύνταξη είχε μεταβιβαστεί πριν από τον Ιούνιο του 2015, τότε η χήρα θα πάρει αναδρομικά για το 11μηνο Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016, μόνον εφόσον η σύνταξη χηρείας που ελάμβανε ήταν πάνω από 1.000 ευρώ και είχε τις μειώσεις που επιστρέφονται.