Ανοίγει τις πόρτες του ξανά για το κοινό το Μουσείο Μπενάκη τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Το Μουσείο Μπενάκη ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό, εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας τόσο των επισκεπτών, όσο και των εργαζομένων του και υλοποιώντας την υπηρεσία ηλεκτρονικού εισιτηρίου (e-ticket) μέσω της σελίδας.

Παραμένοντας έως σήμερα ενεργό, αξιοποίησε το ψηφιακό του απόθεμα αλλά και προχώρησε και στην παραγωγή νέου με κύριο μέλημα την επανεκκίνηση του ενδιαφέροντος του κοινού να επισκεφτεί και ζωντανά τις αίθουσές του.

Στο πλαίσιο αυτό οργάνωσε την έκθεση των Robert McCabe – Κατερίνας Λυμπεροπούλου με τίτλο «Ο Τελευταίος Μοναχός των Στροφάδων» στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού με διάρκεια έως 13 Σεπτεμβρίου και ετοίμασε νέα σειρά ξεναγήσεων στις μόνιμες συλλογές του με τη συμμετοχή των επιμελητών.

Πιο αναλυτικά:

Τα μέτρα προστασίας που λαμβάνει το Μουσείο Μπενάκη για τους επισκέπτες του είναι:

1. Η θερμομέτρηση όλων των εισερχομένων στο Μουσείο.

2. Η τοποθέτηση ενδεικτικών σημάνσεων στο πάτωμα για την τήρηση της απόστασης 2 μέτρων, ειδικών προστατευτικών χωρισμάτων στα γραφεία υποδοχής των κτηρίων του Μουσείου και στα ταμεία των Πωλητηρίων και διανομέων απολυμαντικού στις εισόδους των κτηρίων και σε διάφορα σημεία κοινόχρηστων χώρων.

3. Η επιτήρηση από το φυλακτικό προσωπικό της τήρησης απόστασης 2 μέτρων μεταξύ των επισκεπτών.

4. Η προαιρετική χρήση μάσκας κατά την παραμονή των επισκεπτών στους χώρους του Μουσείου και η υποχρεωτική χρήση της για την είσοδο στους ανελκυστήρες.

5. Ο φυσικός αερισμός των χώρων, όπου αυτό είναι εφικτό, και η λειτουργία κεντρικού συστήματος ψύξης / θέρμανσης σύμφωνα με τις γενικότερες οδηγίες και τους κανόνες ασφαλούς χρήσης του.

6. Η τακτική απολύμανση και ο συστηματικός καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων.

7. Η χρήση μάσκας ή προσωπίδας από τους εργαζόμενους που έρχονται σε επαφή με το κοινό

To Μουσείο Μπενάκη, την περίοδο της προσωρινής παύσης της λειτουργίας του, προχώρησε και στην υλοποίηση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού εισιτηρίου (e-ticket) με στόχο τη διευκόλυνση των συναλλαγών με τη χρήση κάρτας ή PayPal, μέσω της σελίδας.