Η πρόωρη αποπληρωμή του ακριβότερου μέρους των δανειακών οφειλών της χώρας μας προς το ΔΝΤ αναμένεται να συζητηθεί στο σημερινό EWG.

Το συνολικό ύψος της οφειλής προς το ΔΝΤ είναι 8,8 δισ. ευρώ και με την πρόωρη αποπληρωμή του ακριβού τμήματος, το μεσοσταθμικό επιτόκιο του δανεισμού από το Ταμείο θα μειωθεί κάτω από το 3%.

«Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά, με βάση τη συνεργασία που είχαμε με τους θεσμούς, και κυρίως τον ESM», υπογράμμισε επ’ αυτού κυβερνητική πηγή.

Διαβάστε επίσης : ΔΝΤ: Τι κερδίζει η Ελλάδα από την πρόωρη αποπληρωμή του δανείου

Η πρόωρη αποπληρωμή του ΔΝΤ

Σήμερα επίσης αναμένεται να αποτυπωθεί, η πρόοδος που σημειώθηκε στις τριήμερες συναντήσεις των επικεφαλής των θεσμών με τους υπουργούς και στις συζητήσεις που προηγήθηκαν σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, σε κοινή ανακοίνωση της Κομισιόν, του ESM και της ΕΚΤ.

Η έκθεση των ευρωπαϊκών θεσμών για την 4η μεταμνημονιακή αξιολόγηση προβλέπεται να δημοσιοποιηθεί στο τέλος Νοεμβρίου, ώστε να συζητηθεί στο Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου.

Ενδιάμεσοι σταθμοί είναι η κατάθεση του προσχεδίου προϋπολογισμού του 2020 στη Βουλή στις 7 Οκτωβρίου και η υποβολή του προϋπολογισμού στην Κομισιόν στις 15 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Γύρω στις 15 Οκτωβρίου εκτιμάται ότι θα κατατεθεί, εξάλλου, στη Βουλή το μεγάλο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, που θα περιλαμβάνει τις φοροελαφρύνσεις για το 2020, καθώς και μέτρα τόνωσης των εσόδων μέσω ενίσχυσης των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Το όφελος

Το όφελος για τη χώρα από την πρόωρη αποπληρωμή του ακριβού τμήματος του δανείου του ΔΝΤ (2,9 δισ. ευρώ με επιτόκιο 5,13%), θα είναι περί τα 75 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρξουν δύο ακόμη κέρδη:

  • Το ποσό που εξοικονομείται αφαιρείται από τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας, με αποτέλεσμα να υποχρεωθούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να αναθεωρήσουν επί τα βελτίω την ανάλυσή τους για τη βιωσιμότητα του χρέους, λαμβάνοντας υπόψη και τα νέα δεδομένα στις αγορές ομολόγων.
  • Εκπέμπεται το μήνυμα προς τις αγορές και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ότι η χώρα έχει πλέον τη δυνατότητα και να καλύπτει μόνη της τις χρηματοδοτικές ανάγκες της, αλλά και να εξοφλεί ταχύτερα ένα μέρος τους και έτσι να εξοικονομεί πόρους λόγω της μεγάλης διαφοράς επιτοκίου μεταξύ του δανείου στο ΔΝΤ και του τρέχοντος ετήσιου μεσοσταθμικού επιτοκίου για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους.