Ο νέος νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) αν και πολλά θα εξαρτηθούν από τις λεπτομέρειες εφαρμογής του πλαισίου, αλλά και το πώς θα χρησιμοποιηθεί, επισημαίνει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings  σε ανάλυσή του.

«Οι μεταρρυθμίσεις στο σύστημα, στο πλαίσιο του οποίου τα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά έχουν τη δυνατότητα να προσπαθήσουν να αναδιαρθρώσουν τα χρέη τους, είναι θετικές για τις τράπεζες, καθώς παρέχεται ένας πιο αποτελεσματικός μηχανισμός για τη διαχείριση των πιο προβληματικών μη-εξυπηρετούμενων δανείων(NPLs), περιορίζοντας τις στρατηγικές στάσεις πληρωμών και οδηγώντας, δυνητικά, σε μια πιο πειθαρχημένη κουλτούρα πληρωμών», αναφέρει η Fitch στην έκθεσή της.

Από την άλλη πλευρά, «ο πλήρης αντίκτυπος θα εξαρτηθεί από τις λεπτομέρειες εφαρμογής και το πώς θα χρησιμοποιηθεί το νέο πλαίσιο», υπογραμμίζει.

Η ισχύς του νέου νόμου για όσους δανειολήπτες δεν είχαν πληρώσει τουλάχιστον τρεις δόσεις έως το τέλος του 2018, η προσωρινή φύση του σχήματος και τα πιο στενά κριτήρια επιλεξιμότητα για την προστασία από κατασχέσεις, σε σχέση με τον νόμο Κατσέλη, «όλα περιορίζουν το περιθώριο να κάνουν αίτηση για προστασία στρατηγικοί κακοπληρωτές», σημειώνει ο οίκος.

«Σε συνδυασμό με την απειλή κατάσχεσης, θα μπορούσε με το πέρασμα του χρόνου να στηρίξει μία βελτίωση της πειθαρχίας πληρωμών» προσθέτει.

Ο νέος-νόμος πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας εγκρίθηκε στα τέλη Μαρτίου και αντικαθιστά τον Νόμο Κατσέλη. Αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, για να υπαχθεί στο νέο πλαίσιο, μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα (δηλαδή άνεργοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρηματίες – ομόρρυθμοι εταίροι κ.λπ.) και να ρυθμίσει τις οφειλές του διασώζοντας την πρώτη κατοικία του. Ωστόσο θα πρέπει απαραιτήτως να πληροί αθροιστικά τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.

«Η μεταρρύθμιση ενισχύει την άποψή μας ότι θα συμβάλει μεσοπρόθεσμα σε περαιτέρω μείωση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων στα χαρτοφυλάκια των ελληνικών τραπεζών, με στήριγμα και τα μέτρα πολιτικής, καθώς και τις προσπάθειες των τραπεζών να εκπληρώσουν τους στόχους που υπαγορεύει ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός(SSM). Δεν είναι όμως σαφές εάν οι τράπεζες θα επιδιώξουν πιο επιθετικά κατασχέσεις, ειδικά μεταξύ των δανειοληπτών πουν δεν προστατεύονται από το νόμο. Εάν οι τράπεζες θεωρηθεί ότι είναι απρόθυμες να προχωρήσουν σε κατασχέσεις, τότε αυτό θα μπορούσε να μειώσει την αποτελεσματικότητα του νέου πλαισίου στην αποκατάσταση πειθαρχίας στις πληρωμές», υπογραμμίζει η Fitch.