Νομοθετικές ρυθμίσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια – σκούτερ, μελετά το υπουργείο  Μεταφορών, το οποίο σκοπεύει να θέσει συγκεκριμένους κανόνες για την λειτουργία τους, εντάσσοντάς τα στα «Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα» (ΕΠΗΟ).

Αυτό ανακοίνωσε ο διευθυντής Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του υπουργείου Μεταφορών, κ. Μάνος Παρίσης, σε εκδήλωση του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) για την μικροκινητικότητα.

«Επί του παρόντος, δεν υφίσταται απαίτηση για καταγραφή ή ταξινόμηση των ηλεκτρικών σκούτερ», ανέφερε ο κ. Παρίσης, προσθέτοντας ότι και ότι ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) δεν μπορεί να ρυθμίσει πλήρως τη λειτουργία τους.

Ωστόσο, στάθηκε κυρίως στις διαφοροποιήσεις που ήδη υπάρχουν στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών – μελών της Ε.Ε για τα ΕΠΗΟ.

«Παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις, η όποια προσπάθεια ρύθμισης της κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών, είναι σκόπιμο να λαμβάνει υπόψη της την ταχύτητα με την οποία κινούνται ή μπορούν να αναπτύξουν, ώστε να διασφαλιστεί το απαιτούμενο προστατευμένο περιβάλλον κυκλοφορίας για τον οδηγό και τους λοιπούς χρήστες», ανέφερε ο κ. Παρίσης.

Επίσης, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός των χρηστών, ανάλογα με την ταχύτητα κίνησης.

Οι σκέψεις

Στο σημείο αυτό, αποκάλυψε ότι είναι πολύ πιθανό να ακολουθεί και στην Ελλάδα το μοντέλο διαχωρισμού των πατινιών, ανάλογα με την ταχύτητα που αναπτύσσουν και συγκεκριμένα:

* Για ταχύτητα έως 6 km/h, τα ηλεκτρικά πατίνια – σκούτερ θα μπορούσαν να ενταχθούν στην κατηγορία των πεζών.

* Για ταχύτητα έως 25 km/h, τα πατίνια θα μπορούσαν να ενταχθούν στην κατηγορία των μηχανοκίνητων ποδηλάτων.

*Για ταχύτητα άνω των 25 km/h, θα πρέπει να ληφθούν αυστηρότατα μέτρα που θα φτάνουν έως και την απαγόρευση της κυκλοφορίας τους.

Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Παρίση, υπάρχουν κι άλλα ζητήματα που θα πρέπει να  αντιμετωπιστούν – εξεταστούν, όπως:

– Η σχεδιαστική ταχύτητα ή ταχύτητα κυκλοφορίας ή η ισχύς του κινητήρα.

-Πώς και ποιος θα πιστοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές τους (π.χ. την ταχύτητα).

– Η μεγάλης έκτασης ανεξέλεγκτη εισαγωγή – παραεισαγωγή σκούτερ στην ελληνική αγορά.

– Η ηλικία του χρήστη.

– Η ανάγκη ταυτοποίησης οχήματος και χρήστη.

– Η δυνατότητα έλεγχου στο δρόμο, η επιβολή κυρώσεων, ο έλεγχος της ταχύτητας.

– Η θέσπιση ελαχίστων απαιτήσεων από τις εταιρείες ενοικίασης.

– Ο εξοπλισμός προστασίας του χρήστη, όπως το κράνος κ.λ.π.

Ορισμένα από τα παραπάνω θεωρούνται από το υπουργείο Μεταφορών σημαντικά ζητήματα, δεδομένου ότι υπάρχουν εισηγήσεις να επιτρέπεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών μόνο στους ποδηλατόδρομους και να καταστεί υποχρεωτική η χρήση κράνους. Πάντως, οι ποδηλατόδρομοι στην Αθήνα είναι ελάχιστοι, ενώ και τα πεζοδρόμια της πόλης στο 80% δεν καν έχουν το απαιτούμενο πλάτος!

Σημειώνεται, ότι μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρξει συνάντηση εκπροσώπων των υπουργείων Μεταφορών των κρατών – μελών της Ε.Ε, ώστε να δοθούν κατευθυντήριες οδηγίες, καθώς τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν πλέον διαδοθεί σε αρκετές πόλεις της Ευρώπης.

Τί κάνουν στο Παρίσι

Στην περίπτωση του Παρισιού αναφέρθηκε η επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών, κυρία Ζωή Χριστοφόρου, τονίζοντας την ευρεία διάδοση των ποδηλάτων και των ηλεκτρικών πατινιών στην πρωτεύουσα της Γαλλίας. Είναι ενδεικτικό ότι στο Παρίσι δραστηριοποιούνται 10 εταιρείες ηλεκτρικών πατινιών.

Η κυρία Χριστοφόρου υποστήριξε, ότι τα ηλεκτρικά πατίνια αποτελούν ένα νέο και πολλά υποσχόμενο μέσο, το οποίο θα αναπτυχθεί περαιτέρω, έχοντας άμεση σχέση με τα ποδήλατα, σε επίπεδο νομοθεσίας και υποδομών.

Ως ζητήματα που χρήζουν αντιμετώπισης, χαρακτήρισε την πιστοποίηση των παραβάσεων και των πατινιών, την ασφάλεια επί της οδού, την απαραίτητη γνώση του ΚΟΚ, την κατάληψη των πεζοδρομίων για τους λοιπούς χρήστες και τη λήψη προστατευτικών μέσων.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο νέο νόμο για την χρήση των ηλεκτρικών σκούτερ, αλλά και στις δράσεις της γαλλικής αστυνομίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Παρίσι επιβάλλονται πρόστιμα 135 ευρώ για κυκλοφορία επί πεζοδρομίου (όπως στα ποδήλατα) και 35 ευρώ για ακατάλληλη στάθμευση.

Επίσης, από το νέο νόμο που καθιέρωσε η Γαλλία, προβλέπονται μεταξύ άλλων, τα εξής:

-Η χρήση του πεζοδρομίου θα γίνεται αποκλειστικά χωρίς ηλεκτροκίνηση (εκτός εάν οι Δήμαρχοι το επιτρέπουν).

-Η κυκλοφορία των ηλεκτρικών σκούτερ επιτρέπεται στους ποδηλατόδρομους,  ενώ εάν δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν οδούς με όριο ταχύτητας τα 50 km/h.

– Προβλέπεται καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας εάν το πατίνι δεν έχει «κόφτη» στα 25 km/h. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται πρόστιμο 1.500 ευρώ!

-Ελάχιστη ηλικία οδήγησης από τα 8 έτη και υποχρεωτική χρήση κράνους για τα παιδιά που είναι κάτω των 12 ετών.

-Απαγόρευση χρήσης ακουστικών.

-Υποχρεωτικά: φώτα, φρένα, κλάξον.

Σημειώνεται, ότι στη σχετική εκδήλωση του ΣΕΣ, οι περισσότεροι ομιλητές τάχθηκαν υπέρ της εισόδου των ηλεκτρικών σκούτερ στις ελληνικές πόλεις και την συνεπακόλουθη στήριξη των ποδηλάτων και των πεζών, στην προσπάθεια ενίσχυσης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, υπογραμμίζοντας – ωστόσο – την ανάγκη βελτίωσης των υποδομών των πόλεων.