• Αναζήτηση
 • Στην Ολομέλεια του ΣτΕ θα κριθεί η κατάργηση των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλάκων

  Η επταμελής σύνθεση του Γ΄ Τμήματος απέρριψε – κατά πλειοψηφία – τη σχετική αίτηση ακύρωσης που είχαν υποβάλει οι υποθηκοφύλακες, κρίνοντας τον νόμο 4512/17 ως συνταγματικό, αλλά και αναγνωρίζοντας ότι ο νομοθέτης έχει την διακριτική ευχέρεια να τον καταργήσει

  Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας θα αποφανθεί για τη συνταγματικότητα ή μη της κατάργησης των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλάκων και την ένταξή τους το «Κτηματολόγιο ΑΕ».

  Η επταμελής σύνθεση του Γ΄ Τμήματος απέρριψε – κατά πλειοψηφία – τη σχετική αίτηση ακύρωσης που είχαν υποβάλει οι υποθηκοφύλακες, κρίνοντας τον νόμο 4512/17 ως συνταγματικό, αλλά και αναγνωρίζοντας ότι ο νομοθέτης έχει την διακριτική ευχέρεια να τον καταργήσει.

  Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια ως μείζονος σπουδαιότητας, και ενώ βασική παράμετρος παραμένει το πώς θα αντιμετωπισθεί τελικά η ολοσχερής απόσπαση των υποθηκοφυλάκων από τη δομή της δικαστικής εξουσίας, με συνακόλουθη την υπαγωγή τους αποκλειστικά στην εποπτεία του υπουργού Περιβάλλοντος.

  Οι μειοψηφούντες ανώτατοι δικαστές εκτιμούν ότι το Εθνικό Κτηματολόγιο μπορεί να οργανωθεί από τον νομοθέτη ως Ν.Π.Δ.Δ., διαφορετικό από τα υφιστάμενα υποθηκοφυλακεία, εφόσον, όμως, στην υπηρεσία αυτή ανατίθενται μόνο τεχνικές πράξεις κτηματογραφήσεως. Εφόσον, αντιθέτως, στην υπηρεσία αυτή ανατίθεται και η τήρηση δημοσίων βιβλίων για την εγγραφή πράξεων που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα «η εν λόγω υπηρεσία δεν μπορεί να αποσπασθεί από την οργάνωση της δικαστικής εξουσίας σε ό,τι αφορά το καθεστώς που διέπει τους οικείους υπαλλήλους και λειτουργούς».

  Κοινωνία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk