• Αναζήτηση
 • Συναγερμός στην ΕΛΑΣ για τοποθέτηση βόμβας σε Εφτείο και Πρωτοδικείο

  Άγνωστος τηλεφώνησε στις 08:00 το πρωί και ενημέρωσε πως έχουν τοποθετηθεί εκρηκτικοί μηχανισμοί, προειδοποιώντας ότι θα εκραγούν στις 10:30

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Ç áóôõíïìßá Ý÷åé áðïêëåßóåé ôçí ðåñéï÷Þ ãýñù áðü ôï Åöåôåßï Áèçíþí, ìåôÜ áðü ôçëåöþíçìá ãéá âüìâá óôï êôÞñéï ôï üðïéï ôåëéêÜ áðïäåß÷èçêå üôé Þôáí öÜñóá, Ôñßôç 26 Íïåìâñßïõ 2013. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÐáíôåëÞò Óáßôáò

  Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομία για τοποθέτηση βόμβας στο Εφετείο και στα Δικαστήρια Πρώην Σχολής Ευελπίδων.

  Σύμφωνα με την Αστυνομία,  αγνωστος τηλέφωνησε στις 08:00 το πρωί στο «Πρώτο Θέμα» και ενημέρωσε πως έχουν τοποθετηθεί εκρηκτικοί μηχανισμοί, προειδοποιώντας ότι θα εκραγούν στις 10.30.

  Στο σημείο επιχειρούν άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, (ΤΕΕΜ), ενώ αστυνομικοί έχουν προχωρήσει στην εκκένωση των κτηρίων.

  Κοινωνία
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Η Mykonian μεταφορά Brancusi Ο μεγαλοβιομήχανος, χρυσός κληρονόμος Φίφης Δελμούζος-Κασσανδρής δοκίμασε ένα μικρό κομμάτι από το περουβιανής προέλευσης φιλέτο του. Τον παρακολουθούσα μέσα... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk