• Αναζήτηση
 • Συμβούλιο Επικρατείας: Χειρόφρενο στην επέκταση του λιμένος Πειραιώς

  Εχουν προσφύγει οι «Τέρνα Ανώνυμος Τουριστική, Τεχνική και Ναυτιλιακή Εταιρεία» και «J&P- ΑΒΑΞ Α.Ε.»

  «Παγωμένη» κρατά την επέκταση του επιβατικού λιμένα – στη νότια ζώνη – του ΟΛΠ, το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο πλαίσιο της ευρύτερης εξέτασης του οικείου διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου.  Το ζήτημα έχει εισαχθεί λόγω σπουδαιότητος στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου.

  Στο ΣτΕ έχουν προσφύγει οι εταιρείες «Τέρνα Ανώνυμος Τουριστική, Τεχνική και Ναυτιλιακή Εταιρεία» και «J&P- ΑΒΑΞ Α.Ε.», στρεφόμενες κατά κατά της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και του ΟΛΠ.

  Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Μαρία Καραμανώφ και εισηγήτριες τις παρέδρους Ευσταθία Σκούρα και Κωνσταντίνα Σκούρα (με τις υπ΄ αριθμ. 382-383/2019 αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων), έκανε δεκτές τις αιτήσεις των δύο εταιρειών, διατηρώντας το «πάγωμα» που είχε αποφασιστεί απο το ανώτατο δικαστήριο κατά το παρελθόν, αλλά και θέτοντας νομικά «προσκόμματα» ως προς την παραχώρηση στην Cosco.

  Συγκεκριμένα το ΣτΕ αναστέλλει την εκτέλεση δύο σχετικών αποφάσεων (1 και 2/2018) της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, βάζοντας παράλληλα φρένο στην εξέλιξη του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε τον Ιούλιο του 2018 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής των  έργων επέκτασης του λιμανιού.

  Οι σύμβουλοι Επικρατείας κρίνουν ότι δεν περιβλήθηκε με επαρκή δημοσιότητα η πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία και κατέληξε τον Απρίλιο του 2016, στην υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών με τον επενδυτή, δηλαδή την Cosco. 

  Οι δικαστές επισημαίνουν ότι η συναφθείσα μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Cosco σύμβαση παραχώρησης το 2016 συνιστά πλήρη και ριζική μεταβολή του νομικού καθεστώτος, και των όρων της σύμβασης του 2002 για την παραχώρηση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου προς τον ΟΛΠ. Κατ’ επέκταση, συνιστά αντίστοιχη μεταβολή του περιεχομένου  των δικαιωμάτων τα οποία μεταβιβάστηκαν στην Cosco.

  Ακόμη, αναφέρεται στις δύο αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων ότι δεν τηρήθηκαν οι κατά το ενωσιακό δίκαιο προϋποθέσεις δημοσιότητας, κάτι που μπορεί να ασκήσει ουσιώδη επιρροή στην διαμόρφωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και του κύκλου των ενδιαφερομένων επενδυτών.

  Ως εκ τούτου, ο ΟΛΠ θεωρείται  δικαιούχος των δικαιωμάτων που παραχωρήθηκαν και εξακολουθεί να έχει την ιδιότητα του αναθέτοντα φορέα.

  Η αναστολή ισχύει μέχρι της έκδοσης των οριστικών αποφάσεων του ΣτΕ επί των κυρίων αιτήσεων των δύο εταιρειών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα συζητηθούν και θα εκδοθούν εντός του 2019.

   Το ιστορικό 

  Τον περασμένο Νοέμβριο, η  πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ Μαρία Καραμανώφ, έπειτα από εισήγηση του συμβούλου Επικρατείας Ηλία Μάζου, έκανε δεκτές τις αιτήσεις των δύο εταιρειών και ανέστειλε  προσωρινά την εκτέλεση των δύο αποφάσεων (1 και 2/2018) της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών που αφορούσαν την επέκταση του  επίμαχου έργου.

  Οι εταιρείες ζητούν συγκεκριμένα  να ανασταλούν οι υπ΄ αριθμ. 1 και 2/2018 αποφάσεις της επταμελούς σύνθεσης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, όπως και να ανασταλεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου κατασκευής  του έργου επέκταση επιβατικού λιμένα του ΟΛΠ (Νότια Ζώνη, φάση Α΄), προϋπολογισμού 136.283.800 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

  Το νομικό ζήτημα που είχε τεθεί, χονδρικά, από την πρώτη στιγμή στο ΣτΕ ήταν η τήρηση η μη του ευρωπαϊκού δικαίου κατα τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών από τον ΟΛΠ. 

  Κοινωνία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk