Πατώντας τέρμα γκάζι στην πληρωμή επιστροφών φόρου, και ξεπερνώντας το στόχο της κατά 1,676 δισ. ευρώ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), πέτυχε δραστική συρρίκνωση των εκκρεμών επιστροφών φόρου το 2018, μειώνοντας για πρώτη φορά στη τελευταία πενταετία το ποσό κάτω του 1 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, παρά την εντυπωσιακή μείωση, χιλιάδες φορολογούμενοι στο τέλος του προηγούμενου έτους εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε καθεστώς αναμονής για συνολικές επιστροφές φόρου ύψους 780,919 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 458,613 εκατ. ευρώ εμφανίζουν καθυστέρηση επιστροφής μεγαλύτερη των 90 ημερών. Ωστόσο από τα τελευταία, πάνω από τα μισά (254,413 εκατ. ευρώ) βρίσκονται καθ’ οδόν προς τους δικαιούχους.

Αναλυτικά τα στοιχεία

Ειδικότερα σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της ΑΑΔΕ για τις επιστροφές φόρων καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018 προκύπτει ότι τον Δεκέμβριο του 2018 οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου διαμορφώνονταν στο ποσό των 780,919 εκατ. ευρώ, στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας πενταετίας, καθώς η διαχρονική εξέλιξη των εκκρεμών επιστροφών δείχνει στοκ 3,095 δισ. ευρώ το 2014, άνοδο στα 3,739 δισ. ευρώ το 2015, συρρίκνωση στα 2,490 δισ. ευρώ το 2016, σημαντική πτώση στα 1,399 δισ. ευρώ το 2017 και υποχώρηση κατά του 1 δισ. ευρώ με τα 780,919 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018.

Αξιοποιώντας και το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου η ΑΑΔΕ πραγματοποίησε το 2018 συνολικές επιστροφές φόρου ύψους 5,324 δισ. ευρώ, όταν ο στόχος που είχε θέσει ήταν 3,648 δισ. ευρώ.

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ακόμα ότι το σύνολο των εκκρεμών επιστροφών φόρων (άνω και κάτω των 90 ημερών) ανέρχεται σε 780,919 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 458,613 εκατ. ευρώ είναι εκκρεμούν άνω των 90 ημερών.

Ωστόσο, από το σύνολο αυτών, των 458,613 εκατ. ευρώ εκκρεμών επιστροφών φόρου (άνω των 90 ημερών), πάνω από τα μισά βρίσκονται καθ’ οδόν προς τους δικαιούχους. Ειδικότερα, για 254,413 εκατ. ευρώ έχουν αποσταλεί ειδοποιήσεις για ενέργειες των φορολογουμένων προκειμένου να ολοκληρωθούν οι επιστροφές.

Τον Δεκέμβριο του 2017, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων έφταναν τα 1,399 δισ. ευρώ με 791 εκατ. ευρώ να εμφανίζουν καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και μόνο 137 εκατ. ευρώ να βρίσκονται καθ’ οδόν προς επιστροφή.