Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης κλήθηκαν από τον Πταισματοδίκη του 17ου Προανακριτικού Τμήματος Αθηνών να λάβουν γνώση της δικογραφίας που έχει σχηματισθεί εις βάρος τους αυτεπαγγέλτως για «ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος παραβ. Άρθρου 259ΠΚ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση και να εξετασθούν ανωμοτί».
Η κλήση παρεδόθη στα μέλη του Συμβουλίου κατά την διάρκεια της προγραμματισμένης διάσκεψης για την μελέτη του υπομνήματος και λήψη απόφασης σχετικώς με την υπόθεση του προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού Ant1 «Game of Love».
Το Συμβούλιο κατόπιν αυτού υποχρεώθηκε να διακόψει την διάσκεψη και να μη προχωρήσει στην ψηφοφορία σχετικά με τις κυρώσεις, που τυχόν θα επιβάλλονταν δεδομένου ότι οποιαδήποτε απόφαση θα ήταν εύκολο να προσβληθεί ως ληφθείσα υπό την δαμόκλειο σπάθη της διώξεως.
Κύκλοι του Συμβουλίου εξέφραζαν την έκπληξή τους από την εισαγγελική ενέργεια, η οποία είχε ως άμεσο αποτέλεσμα να μη ληφθεί απόφαση για ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, που ελεγχόταν για την ποιότητά του.
Τα μέλη του Συμβουλίου εξουσιοδότησαν ιδιώτη δικηγόρο να αναλάβει την υπεράσπισή τους.
Όπως σημειώνουν κύκλοι του ΕΣΡ «η εν σπουδή άσκηση δίωξης κατά των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για ενδεχόμενη παραβ. του άρθρ. 259ΠΚ παρεμποδίζει / παραλύει στην ουσία τη λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής, δεδομένου ότι λειτουργεί χωρίς αναπληρωματικά μέλη, τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να αναλάβουν την εξέταση της υπό κρίσιν υπόθεσης. Έτσι, λοιπόν, ως το τέλος της ποινικής διαδικασίας, που ξεκίνησε η εισαγγελία θα παραμείνει εκκρεμής η υπόθεση του “Game of Love”.

Ταυτόχρονα εκφράζουν το ερώτημα εάν τα υπό δίωξιν μέλη νομιμοποιούνται να συνεχίσουν – όσο διαρκεί η δίωξη – να ασκούν γενικώς τα καθήκοντά τους.

Το συγκεκριμένο θέμα θα απασχολήσει εκτάκτως και επισήμως την Ολομέλεια κατά την συνεδρίασή της, που έχει προγραμματισθεί για την 6/6/2018 με θέμα που άπτεται της διαδικασίας αδειοδότησης.

Υπενθυμίζεται ότι στις 6/6/2018 έχουν κληθεί οι προσωρινοί αδειούχοι και η αποκλεισθείσα εταιρεία η οποία εστράφη με προδικαστική προσφυγή εναντίον της αποφάσεως του Συμβουλίου.