• Αναζήτηση
 • Ρευστότητα και capital controls προτεραιότητες για τις τράπεζες

  Η βελτίωση της ρευστότητας των τραπεζών, η συνέχιση της χαλάτωσης των capital controls και η δημιουργία δευτερογενούς αγοράς κόκκινων δανείων, αποτελούν τις προταραιότητες του επικαιροποιημένου μνημονίου για το χρηματοπιστωτικό κλάδο.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Η βελτίωση της ρευστότητας των τραπεζών, η συνέχιση της χαλάτωσης των capital controls και η δημιουργία δευτερογενούς αγοράς κόκκινων δανείων, αποτελούν τις προταραιότητες του επικαιροποιημένου μνημονίου για το χρηματοπιστωτικό κλάδο.
  Με βάση τη συμφωνία με τους θεσμούς, οι αρχές δεσμεύονται να διατηρήσουν επαρκή ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωσυστήματος και να επιτύχουν μεσοπρόθεσμα ένα μοντέλο βιώσιμης τραπεζικής χρηματοδότησης.
  Στο πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τριμηνιαία σχέδια χρηματοδότησης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση των αναγκών τους σε ρευστότητα.
  Σε σχέση με τα capital controls, αναφέρεται ότι αντίκτυπός τους θα παρακολουθείται με πλήρη ανταλλαγή πληροφοριών με τα θεσμικά όργανα.
  Οι αρχές δεσμεύονται για την εφαρμογή του δημοσιευμένου οδικού χάρτη με στόχο την κατάργηση των ελέγχων κεφαλαίου σύμφωνα με τα ορόσημα.
  Θα διαχειρίζονται, σε έγκαιρη διαβούλευση με τα θεσμικά όργανα, τη διαδικασία υλοποίησης των βημάτων χαλάρωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος και με στόχο την ελαχιστοποίηση των μακροοικονομικών επιπτώσεων των ελέγχων.
  Παράλληλα, καλούνται να αναλάβουν δράση για τη διευκόλυνση της ενεργοποίησης μιας δευτερογενούς αγοράς κόκκινων δανείων (NPL).  
  Συγκεκριμένα, οι αρχές θα συνεχίσουν να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσουν τη λειτουργία μιας δευτερογενούς αγοράς δυναμικών μη εξυπηρετούμενων δανείων ως μια προαπαιτούμενη ενέργεια
  Εξάλλου, ως προαπαιτούμενη δράση, οι αρχές θα τροποποιήσουν τον νόμο περί προστασίας  των νοικοκυριών (νόμος 3869/2010 γνωστός ως νόμος Κατσέλη) κυρίως με τη θέσπιση κατάλληλου μηχανισμού φιλτραρίσματος των μη παραδεκτών αναφορών καθώς και για τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη σημαντική μείωση του χρονικού διαστήματος μεταξύ της κατάθεσης του αιτήματος  και της έκδοσης της δικαστικής απόφασης, καθώς και της εξάλειψης του αποθέματος εκκρεμούντων αιτημάτων.
  Παράλληλα, οι αρχές θα ορίσουν μέχρι το Μάιο του 2018 το νέο προσωπικό για τη διεξαγωγή δίκης σε υποθέσεις αφερεγγυότητας των νοικοκυριών που θα επιλεγεί μέσω του διαγωνισμού ΑΣΕΠ  που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2017, προκειμένου να μειωθεί το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εκκρεμών αιτήσεων του νόμου 3869/2010.
  Τέλος, οι πιθανές κεφαλαιακές ελλείψεις στις συνεταιριστικές τράπεζες θα αντιμετωπιστούν μέχρι τον Ιούνιο του 2018.
  Οικονομία