• Αναζήτηση
 • Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός διογκώνει το δημόσιο χρέος

  Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός ο οποίος χρησιμοποιείται και για την δημιουργία του αποθέματος «ασφαλείας» διογκώνει το δημόσιο χρέος.

  Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός ο οποίος χρησιμοποιείται και για την δημιουργία του αποθέματος «ασφαλείας» διογκώνει το δημόσιο χρέος.
  Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών στα τέλος του πρώτου τριμήνου του 2018 το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης έφθασε τα 343,7 δισ. ευρώ από 328,7 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου του 2017. Προκύπτει δηλαδή αύξηση της τάξης των 15 δισ. ευρώ.
  Αυτή σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία στο μεγαλύτερο της μέρος (περί τα 9 δισ. ευρώ) σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό δηλαδή έντοκα γραμμάτια και repos. Είναι εντυπωσιακό πως ο δανεισμός με repos από 14,9 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο έχει φθάσει στα 22,5 δισ. ευρώ.
  Στο ίδιο διάστημα τα ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου (στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το «μαξιλάρι ασφαλείας») εξακοντίστηκαν στα 12,32 δισ. ευρώ από 934,2 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2017.
  Ο λογαριασμός εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος στις 31 Μαρτίου 2018 περιείχε 3,5 δισ. ευρώ από μόλις 8 εκατ. ευρώ πέρυσι τον Δεκέμβριο.

  Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης διαφέρει από το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης (το οποίο και λαμβάνεται υπόψη από το κουαρτέτο για να υπολογιστεί ως ποσοστό του ΑΕΠ) κατά το ποσό του ενδοκυβερνητικού χρέους.

  Οικονομία