Η Ελλάδα μπορεί να μετατρέψει το εκπαιδευτικό της σύστημα σε μια πηγή συμμετοχικής και βιώσιμης ανάπτυξης, δηλώνει ο ΟΟΣΑ στην περίφημη νέα «εργαλειοθήκη» του για την εκπαίδευση που παρέδωσε την Πέμπτη στο υπουργείο Παιδείας.

Όπως αναφέρεται σ’ αυτήν, χάρη στο καταρτισμένο και δραστήριο εκπαιδευτικό προσωπικό της, 15χρονοι μαθητές με όρεξη και ισχυρό το αίσθημα του «ανήκειν» στο σχολείο και ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα είναι σε καλή θέση για να οικοδομήσει ένα ισχυρό και συμμετοχικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Η έκθεση «Education for a Bright Future in Greece» αναγνωρίζει τις προσπάθειες των ελληνικών κυβερνήσεων να βελτιώσει την ποιότητα και την ισονομία στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσα από ένα συνδυασμό καινοτόμων πολιτικών και εις βάθος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Αναφέρει ο ΟΟΣΑ ότι «οι προσπάθειες της παρούσας κυβέρνησης για την καλύτερη διακυβέρνηση στα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τη βελτίωση των πόρων μπορεί να παρέχει στους μαθητές το περιβάλλον, τη γνώση και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να συμβάλουν σε μια πιο συμμετοχική και βιώσιμη ανάπτυξη, για την προώθηση της παραγωγικότητας και την ευημερία».

Έχοντας επηρεαστεί σημαντικά από την οικονομική κρίση, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει πληγεί από μια σειρά περικοπών στις δημόσιες δαπάνες (μείωση που προσεγγίζει το 36% σε ονομαστικούς όρους την τελευταία δεκαετία) και το πάγωμα των προσλήψεων δημόσιων υπαλλήλων που είχε αντίκτυπο στους μισθούς και οδήγησε στην πρόσληψη νέων εκπαιδευτικών με συμβάσεις βραχυπρόθεσμης απασχόλησης. Επηρεάζεται έτσι η ποιότητα των σχολείων και του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του, καθώς αντιμετωπίζει ένα ολοένα πιο ποικιλόμορφο μαθητικό σώμα, με υψηλά επίπεδα παιδικής φτώχειας και ένα μεγαλύτερο μερίδιο μαθητών που είναι παιδιά μεταναστών ή προσφύγων. Τα αποτελέσματα της παγκόσμιας μελέτης PISA του ΟΟΣΑ για την παιδεία δείχνουν ότι η απόδοση των 15χρονων μαθητών στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις επιστήμες παραμένει κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

Σε αυτό το περίπλοκο πλαίσιο, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αντιμετωπίζει διάφορες διαρθρωτικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός ανησυχητικά υψηλού ποσοστού αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ένα ιδιαίτερα συγκεντρωτικό σχολικό σύστημα, την ανάγκη για καλύτερη υποστήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών, τα αποτελέσματα της εκτεταμένης παραπαιδείας, και τις αδυναμίες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

«Η Ελλάδα μπορεί να μετατρέψει το εκπαιδευτικό της σύστημα σε κινητήριο μοχλό μιας πιο συμμετοχικής και βιώσιμης ανάπτυξης. Η τρέχουσα ατζέντα εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης θα πρέπει να τοποθετεί τους μαθητές στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής πολιτικής, να αυξάνει την αυτονομία των σχολείων και να βοηθά τους εκπαιδευτικούς να γίνουν η πηγή της σχολικής βελτίωσης», δήλωσε η κυρία Gabriela Ramos, Διευθύντρια Προσωπικού του ΟΟΣΑ και Επικεφαλής της Μικτής Διευθύνουσας Επιτροπής ΟΟΣΑ-Ελλάδας, κατά την παρουσίαση της έκθεσης. «Είναι απαραίτητο να αναθέσουμε ισχυρότερους ρόλους στους διευθυντές των σχολείων, να παρέχουμε μεγαλύτερη εργασιακή σταθερότητα και καινοτόμα εργαλεία επαγγελματικής εξέλιξης, να σχεδιάσουμε έγκυρες και αξιόπιστες αξιολογήσεις των μαθητών και βελτιωμένες αυτό-αξιολογήσεις του σχολείου, να αναπτύξουμε μια δέσμη στρατηγικών αρχών για την χάραξη πολιτικής σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευσης και να ενισχύσουμε την ποιότητα των μαθημάτων στο σχολείο ώστε να καταπολεμήσουμε την παραπαιδεία».

Όπως τονίζεται στην έκθεση ο εξορθολογισμός και η βελτίωση της διακυβέρνησης και της χρηματοδότησης του εκπαιδευτικού συστήματος και των σχολείων θα συνέβαλαν επίσης. Προκειμένου να αναπτυχθούν τα σχολεία ως οντότητες, θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία μεταξύ διακυβέρνησης και χρηματοδότησης. Αυτό απαιτεί την εκπόνηση ενός συνολικού οράματος προσανατολισμένου στο μέλλον της παιδείας στην Ελλάδα, με ξεκάθαρα οικονομικά στοιχεία για τους διαθέσιμους πόρους, καθώς επίσης να δοθεί στα σχολεία μια δική τους ταυτότητα και ίδιες δυνατότητες και να δημιουργηθεί ένα μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία. Τα υψηλότερα πρότυπα για την ανώτερη/ανώτατη εκπαίδευση θα συμβάλουν ώστε να αντιμετωπιστούν οι αναντιστοιχίες μεταξύ των προσόντων των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των προσόντων που χρειάζονται οι εργοδότες, καθώς και να μειωθούν τα υψηλά επίπεδα της ανεργίας των πτυχιούχων.