Τη σύσταση Υπηρεσίας Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών γνωστοποίησε με ανακοίνωση του το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναφέροντας παράλληλα την διάθεση 800 επιπλέον αστυνομικών στο πλαίσιο αναβάθμισης της προληπτικής και εμφανούς αστυνόμευσης στην Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί που θα στελεχώσουν τη νέα υπηρεσία θα έχουν ως καθήκοντα περιπολίες στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας με έμφαση σε εμπορικούς δρόμους και σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος.
Στην ανακοίνωση του υπουργείου σημειώνεται ότι: «Ο νέος επιτελικός σχεδιασμός προβλέπει στην τρέχουσα φάση την αποδέσμευση 700 αστυνομικών από καθήκοντα ασφάλειας προσώπων και χώρων και 100 επιπλέον από υπηρεσίες σε επιτελικά γραφεία.» Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η μετακίνηση των αστυνομικών στις νέες υπηρεσίες τους θα γίνεται σταδιακά και εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να κάνουν σταδιακά την εμφάνιση τους στους δρόμους της πρωτεύουσας.
Επίσης το συγκεκριμένο πρόγραμμα -του οποίου επίκειται η άμεση επιχειρησιακή εφαρμογή- υλοποιείται υπό την κατεύθυνση της πολιτικής ηγεσίας και την κεντρική στρατηγική της Ελληνικής Αστυνομίας με σκοπό τη βελτίωση της αστυνόμευσης της Αττικής.
Ειδικότερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής βασικά μέτρα:
– σημαντική μείωση του συνολικού αριθμού του αστυνομικού προσωπικού που διατίθεται για την προστασία φυσικών προσώπων και σταθερών στόχων (κτιρίων και εγκαταστάσεων).
– μείωση του προσωπικού των Επιτελείων των Διευθύνσεων Αστυνομίας και των Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας της Γ.Α.Δ.Α. στον απολύτως απαραίτητο για την κάλυψη των διοικητικών τους αναγκών αριθμό,
– λήξη αποσπάσεων προσωπικού της Γ.Α.Δ.Α. το οποίο έχει αποσπαστεί σε εκτός της Αττικής αστυνομικές Υπηρεσίες, εξαιρουμένων των αποσπασθέντων για την κάλυψη ιδιαίτερων ή επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών όπως η διαχείριση των προσφυγικών-μεταναστευτικών ροών και η αστυνόμευση τουριστικών περιοχών,
– μείωση του προσωπικού γενικών καθηκόντων Αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας,
– εξορθολογισμός-περιορισμός του αριθμού του χαμηλόβαθμου, ιδίως, προσωπικού (Αστυφύλακες-Υπαρχιφύλακες) των υφιστάμενων Υπηρεσιών της Γ.Α.Δ.Α. και ιδίως των Αστυνομικών Τμημάτων το οποίο διατίθεται καθημερινά σε γραμματειακά-διοικητικά καθήκοντα ή σε καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας.
Παράλληλα «το σύνολο του προσωπικού που εξοικονομείται από τα προαναφερθέντα μέτρα θα διατεθεί άμεσα σε Αστυνομικά Τμήματα, καθώς και στην υπό ίδρυση Υπηρεσία Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών για την ενίσχυση των πεζών και εποχούμενων περιπολιών, πλην του προσωπικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, το οποίο θα επανέλθει στις οργανικές του θέσεις.»
Εξαιρείται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το προσωπικό των Ομάδων ΔΙ.ΑΣ. και των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) από τη φύλαξη-φρούρηση στόχων «και διατίθεται, αποκλειστικά, στην εκπλήρωση της βασικής του αποστολής».
Τέλος επισημαίνεται ότι: «Για την άμεση, πλήρη και αποτελεσματική υλοποίηση των ανωτέρω μέτρων συγκροτείται, σε κεντρικό επίπεδο, Ειδική Επιτροπή Εποπτείας. Παράλληλα, εξελίσσονται οι διαδικασίες σχεδιασμού επιχειρησιακών προγραμμάτων περαιτέρω αναβάθμισης του επιπέδου προστασίας, ασφάλειας και εξυπηρέτησης των πολιτών στην περιοχή της Γ.Α.Δ.Α., με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα υλοποίησης».