Εθνική Τράπεζα: Στα 1,45 δισ. ευρώ η επίπτωση στα κεφάλαια από το IFRS 9

Επίπτωση 1,45 δισ. ευρώ στην καθαρή θέση του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας έχει η εφαρμογή του IFRS 9 (ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα»), που αφορά τον τρόπο απεικόνισης και κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Επίπτωση 1,45 δισ. ευρώ στην καθαρή θέση του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας έχει η εφαρμογή του IFRS 9 (ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα»), που αφορά τον τρόπο απεικόνισης και κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Η επίπτωση αυτή οφείλεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, στις αλλαγές των διατάξεων απομείωσης κατά περίπου 1,2 δισ. ευρώ και στις νέες διατάξεις ταξινόμησης και επιμέτρησης κατά περίπου 0,25 δισ. ευρώ.
Η επίπτωση των απαιτήσεων απομείωσης του ΔΠΧΑ 9 κατά την 1 Ιανουαρίου 2018 εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση των σωρευμένων προβλέψεων απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών του Ομίλου κατά περίπου 10,7%.
Λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβατικές διατάξεις που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2395 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα να εφαρμόσουν σταδιακά στα εποπτικά κεφάλαια, έως το 2023, τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των νέων διατάξεων απομείωσης του ΔΠΧΑ 9, η αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 εκτιμάται ότι θα μειώσει την 1 Ιανουαρίου 2018, το Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) του Ομίλου κατά περίπου 50 μ.β.
Χωρίς να ληφθούν υπόψη οι μεταβατικές διατάξεις η εκτιμώμενη αρνητική επίπτωση στο Δείκτη CET1 ανέρχεται σε 350 μ.β.
Οι εκτιμήσεις της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 βασίζονται σε λογιστικές πολιτικές, παραδοχές και εκτιμήσεις της Τράπεζας, όπως έχουν διαμορφωθεί έως σήμερα και θα οριστικοποιηθούν κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2018.
Κατά συνέπεια, οι παραπάνω εκτιμήσεις ενδεχομένως να τροποποιηθούν εντός του 2018. Η οριστική επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 θα συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση που θα δημοσιευθεί για την εν λόγω χρήση.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk