• Αναζήτηση
 • Εθνικό σχέδιο ανάπτυξης για κοινωνία και οικονομία

  Τους στόχους για την οικονομία, την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο που συνέθεσε η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στο Ζάππειο Μέγαρο, ανταποκρινόμενη στη διακομματική ανάθεση της Βουλής από το 2016.

  Τους στόχους για την οικονομία, την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο που συνέθεσε η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στο Ζάππειο Μέγαρο, ανταποκρινόμενη στη διακομματική ανάθεση της Βουλής από το 2016.
  Το σχέδιο 270 σελίδων που παρουσιάστηκε τις προηγούμενες ημέρες στο Ζάππειο Μέγαρο στοχεύει στη μείωση της ανεργίας και στην αύξηση της ποιοτικής απασχόλησης, στην προσέλκυση καινοτόμων επενδύσεων, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, στην αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου, στη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων και στην προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας.
  Το σχέδιο αποτελεί τη σύνθεση των θέσεων και απόψεων κοινωνικών εταίρων, πολιτικών κομμάτων, παραγωγικών τάξεων και κοινωνίας για το πώς θα πρέπει να πορευτεί η κοινωνία τα επόμενα χρόνια και πώς θα ξεπεράσουμε την «πολυεπίπεδη κρίση, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στην οικονομία, αλλά έχει στοιχεία πολιτισμικής, ηθικής και κοινωνικής παρακμής».

  Σύνθεση απόψεων

  Πρόκειται για το αποτέλεσμα επίμονων και δύσκολων διαβουλεύσεων, σημειώνει η ΟΚΕ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σχεδιασμού και εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συνεκτικού προγράμματος αναπτυξιακού σχεδιασμού.
  Υπέρ του «κοινωνικού διαλόγου και των συναινέσεων» ομνύει ο πρόεδρος της ΟΚΕ κ. Γ. Βερνίκος, ο οποίος ανέλαβε να υλοποιήσει το δύσκολο έργο της σύνθεσης διαφορετικών απόψεων, αλλά και να συνοψίσει τις βασικές κατευθύνσεις της ελληνικής κοινωνίας.

  «Είναι ντροπή ότι δεν υπήρχε μέχρι τώρα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο»
  σημειώνει και υπογραμμίζει ότι το σχέδιο της ΟΚΕ με αυτά των κομμάτων και των παραγωγικών φορέων θα αποτελέσουν τον μπούσουλα για την πορεία της χώρας στο μέλλον.

  Παρεμβάσεις

  Ιδιαίτερη σημασία δίνεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στην καινοτομία και στη γνώση, ενώ θεωρούνται απαραίτητα ο επανασχεδιασμός του εκπαιδευτικού συστήματος και η προώθηση της έρευνας. Ο κ. Βερνίκος τάσσεται υπέρ της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων ως αυτονόητης εξέλιξης, ενώ σημειώνει τη «συμφωνία κοινωνικών εταίρων και κοινωνίας στο – επίσης – αυτονόητο: τη μείωση της ανεργίας και τη δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης».
  Οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο αφορούν τους εξής τομείς:
  Τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Την απλοποίηση της νομοθεσίας και την ταχεία απονομή δικαιοσύνης. Τη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και τη διαμόρφωση απλού και σταθερού φορολογικού συστήματος. Την ενίσχυση του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού με έμφαση στους κλάδους της οικονομίας με συγκριτικό πλεονέκτημα. Την αντιμετώπιση μονοπωλιακών και ολιγοπωλιακών πρακτικών στη λειτουργία των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών. Την αποκατάσταση του αναπτυξιακού ρόλου του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τον επανασχεδιασμό του εκπαιδευτικού συστήματος. Την προώθηση και ενίσχυση της έρευνας και τη σύνδεσή της με την επιχειρηματικότητα. Αποτελεσματικό και βιώσιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Και αναβαθμισμένη λειτουργία κράτους πρόνοιας. Βελτίωση του ενεργειακού σχεδιασμού με προσανατολισμό στην καθαρή και ανταγωνιστική ενέργεια.

  «Τα προβλήματα των τραπεζών και όχι η τεχνολογία απειλούν τις θέσεις εργασίας»

  Η επερχόμενη μείωση των θέσεων απασχόλησης στον τραπεζικό τομέα θα είναι αποτέλεσμα – πρωτίστως – των προβλημάτων των ίδιων των τραπεζών και όχι της ραγδαίας εξέλιξης της νέας τεχνολογίας και της εφαρμογής της στον τραπεζικό τομέα.

  Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε η μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ για τις «νέες τεχνολογίες στις τράπεζες και τις επιπτώσεις τους στην απασχόληση», με την οποία η Ομοσπονδία φιλοδοξεί να ανοίξει τον διάλογο για το μέλλον της εργασίας στην εποχή των προηγμένων ψηφιακών εφαρμογών.

  Η μελέτη, την οποία υπογράφουν οι καθηγητές κ.κ. Ξ. Κοντιάδης, Κ.Δ. Παπαδημητρίου, η κυρία Βασιλική Γεωργακοπούλου και ο σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Δ. Στεφανίδης, επισημαίνει το γεγονός πως η απασχόληση στις τράπεζες κινδυνεύει περισσότερο από τα προβλήματα των τραπεζών. Ειδικότερα αναφέρει:

  1. Την αρνητική εικόνα των τραπεζών στην κοινωνία και τη χαμηλή εμπιστοσύνη της πελατείας λόγω του πλήγματος που επέφεραν τα capital controls.

  2. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα θέματα ρευστότητας, τη μειωμένη οικονομική δραστηριότητα κ.ά.
  Αντιθέτως, η έρευνα σημειώνει πως η εφαρμογή νέων τεχνολογιών δεν απειλεί άμεσα να εκτοπίσει μεγάλες ομάδες εργαζομένων στις τράπεζες.

  «Σίγουρα θα αλλάξει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό καθήκοντα των θέσεων εργασίας. Ωστόσο, στο πλαίσιο της προσωποποιημένης εξυπηρέτησης αλλά και της δημιουργίας συγκριτικών πλεονεκτημάτων έναντι του ανταγωνισμού, οι θέσεις αυτές θα χρειαστεί τελικά να ενσωματώσουν άλλα, νέα και πιο απαιτητικά εργασιακά καθήκοντα».

  Η έρευνα διαπιστώνει πως ούτε μεσοπρόθεσμα φαίνεται ότι η τεχνολογία θα απειλήσει τους εργαζομένους στις τράπεζες, σε αντίθεση με τα προβλήματα των ίδιων τραπεζών. Ταυτοχρόνως, προτείνει «επανεκπαίδευση των εργαζομένων», ώστε να περάσουν στην εποχή της «ψηφιακής μετεξέλιξης των τραπεζών».

  Το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια των τραπεζών να πετύχουν μείωση του προσωπικού – μέσω προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου. Σήμερα στις τράπεζες απασχολούνται 43.000 υπάλληλοι, ενώ ο στόχος είναι να μειωθούν κάτω από τις 40.000. Από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εκφράζονται φόβοι ότι θα απαιτηθούν και απολύσεις.

  Μισθοί Βαλκανίων και ελαστικές μορφές απασχόλησης

  Οι μισθοί Ρουμανίας και Βουλγαρίας είναι πλέον γεγονός στη χώρα μας. Η κυριαρχία των ελαστικών μορφών απασχόλησης σε συνδυασμό με τη μειωμένη αμοιβή των νεοπροσλαμβανομένων έχουν οδηγήσει στη διαμόρφωση μισθών κάτω των 400 ευρώ. (Οι κατώτατες αμοιβές σε Ρουμανία και Βουλγαρία το 2016 ήταν 276 ευρώ και 215 ευρώ αντίστοιχα.)

  Τελευταία επίσημα στοιχεία από τις αναλυτικές δηλώσεις που υποβάλλονται στον ΕΦΚΑ δείχνουν ότι ένας στους τρεις εργαζομένους – ασφαλισμένους εργάζεται με ελαστικές μορφές απασχόλησης και αμείβεται με 389,65 ευρώ τον μήνα μεικτά, ήτοι 360 ευρώ καθαρά.

  Πρόκειται για στοιχεία του Μαΐου 2017 και αφορούν 636.424 εργαζομένους με μερική απασχόληση, με 389,65 ευρώ μεικτά τον μήνα και μέσο ημερομίσθιο στα 23,48 ευρώ. Οι ασφαλισμένοι με πλήρη απασχόληση λαμβάνουν μέσο ημερομίσθιο ύψους 49,60 ευρώ και μέσο μισθό 1.152,19 ευρώ.

  Πέντε χρόνια μετά τη μείωση των κατώτατων αμοιβών το 2012 έχουν επέλθει μειώσεις στις αμοιβές, οι οποίες σε συνδυασμό με την πλήρη κυριαρχία στην αγορά της ευέλικτης απασχόλησης (μερική και εκ περιτροπής εργασία) δημιούργησαν και στη χώρα μας τη γενιά των αμειβομένων με… βαλκανικούς μισθούς.

  Ευελιξία…

  Οι εργαζόμενοι με ευέλικτες μορφές απασχόλησης σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις αποτελούν την πλειονότητα των προσφερόμενων θέσεων κάθε μήνα (μερική απασχόληση 47,86% και εκ περιτροπής εργασία 13,81%), σύμφωνα με τα στοιχεία του «ΕΡΓΑΝΗ» το πρώτο εξάμηνο του 2017. Αποτέλεσμα αυτού είναι ο μέσος μισθός των νεοπροσλαμβανόμενων νέων να είναι κάτω από τα 400 ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, το 34,7% των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση και το 42,13% των εργαζομένων με μερική απασχόληση λαμβάνουν μισθό χαμηλότερο του κατώτατου.

  «Η εξέλιξη αυτή λειτουργεί ουσιαστικά ως κρυφός μηχανισμός λιτότητας» σημειώνει το Ινστιτούτο, διαπιστώνοντας ότι ένας αυξανόμενος αριθμός εργαζομένων κινείται γύρω ή και κάτω από το όριο της φτώχειας. Στα στοιχεία αυτά στηρίζεται η δήλωση του προέδρου της ΓΣΕΕ για τους «φτωχούς υποαπασχολούμενους και υποαμειβόμενους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα».

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk