• Αναζήτηση
 • Τη νέα πολιτική αμοιβών προς τους μετόχους ενέκρινε ο ΟΤΕ

  To Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ ενέκρινε κατά τη συνεδρίαση της 18ης Ιανουαρίου 2018, την πολιτική αμοιβών προς τους μετόχους που εκτός από το μέρισμα της χρήσης θα περιλαμβάνει και επαναγορά - ακύρωση μετοχών με αναλογία 65%-35% αντίστοιχα.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  To Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ ενέκρινε κατά τη συνεδρίαση της 18ης Ιανουαρίου 2018, την πολιτική αμοιβών προς τους μετόχους που εκτός από το μέρισμα της χρήσης  θα περιλαμβάνει και επαναγορά – ακύρωση μετοχών με αναλογία 65%-35% αντίστοιχα.
  Για φέτος η πολιτική αμοιβών θα ανέλθει στα 260 εκατ. ευρώ οπότε το μέρισμα για τη χρήση του 2018 υπολογίζεται σε 169 εκατ. ευρώ σύμφωνα με την παραπάνω αναλογία που ανακοίνωσε η εταιρεία. Η εξέλιξη αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από τους επενδυτές και σήμερα η μετοχή του οργανισμού ενισχύεται κατά 3,8%.
  Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Οργανισμός, «οι θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η σταδιακή βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών της, καθώς και οι σταθερές επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας υποστηρίζουν την υιοθέτηση μιας μεσοπρόθεσμης Πολιτικής Αμοιβών προς τους Μετόχους».
  Η Εταιρεία ορίζει την Πολιτική Αμοιβών των Μετόχων ως εξής:
  «Με την προϋπόθεση ότι το εξωτερικό και το μακροοικονομικό περιβάλλον θα παραμείνουν σταθερά, η Εταιρεία προτίθεται μεσοπρόθεσμα να καταβάλει στους μετόχους της, μέσω ενός συνδυασμού καταβολής μερισμάτων και Προγραμμάτων Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, τις ελεύθερες ταμειακές ροές που παράγονται κάθε χρόνο, έχοντας ενσωματώσει τις εξαγορές φάσματος και τις μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες. Για το 2018 αλλά και μεσοπρόθεσμα, ο στόχος για τον επιμερισμό μεταξύ μερισμάτων και επαναγοράς ιδίων μετοχών βρίσκεται περίπου στο 65% και 35% αντίστοιχα.
  Η εφαρμογή της πολιτικής θα ξεκινήσει από το 2018 και θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των ελεύθερων ταμειακών ροών για το τρέχον έτος, δηλ. το 2018, ως βάση υπολογισμού των μεγεθών που θα αποτελούν τη συνολική αμοιβή των μετόχων. Με τον ίδιο τρόπο θα εφαρμόζεται η πολιτική και για τα επόμενα χρόνια, δηλ. η βάση υπολογισμού  για τη συνολική αμοιβή των μετόχων το 2019 θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των ελεύθερων ταμειακών ροών για το 2019 κ.ο.κ.».
  Σε αυτό το πλαίσιο, το Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και θα υλοποιείται υπό τους όρους του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου.
  Το προτεινόμενο ετήσιο μέρισμα για τη χρήση του 2017, το οποίο θα πληρωθεί το 2018, αναμένεται να ανακοινωθεί μαζί με τα ετήσια αποτελέσματα του Ομίλου για το 2017, στις 22 Φεβρουαρίου.
  Με βάση την τρέχουσα πρόβλεψη για το 2018, το εκτιμώμενο συνολικό ποσό που θα διατεθεί για την Πολιτική Αμοιβών των Μετόχων θα ανέλθει περίπου σε €260 εκατ., έχοντας ενσωματώσει τις πληρωμές για εξαγορά φάσματος και τις μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες.
  Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟTE κ. Μιχάλης Τσαμάζ δήλωσε σχετικά: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε μια νέα πολιτική Αμοιβών προς τους μετόχους μας, μία δίκαιη και δυναμική πολιτική, που αντικατοπτρίζει τη μακροχρόνια στήριξή τους στο επιχειρηματικό μας μοντέλο. Η δομή της νέας πολιτικής μας προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία ώστε να συνδυάσουμε την ανάγκη για ανταμοιβή των μετόχων με τη διαφύλαξη της οικονομικής μας θέσης και την αδιάκοπη συνέχιση του φιλόδοξου επενδυτικού μας πλάνου για την υποστήριξη της τεχνολογικής ανάπτυξης της χώρας.
  Η ανάπτυξη νέων δικτύων οπτικών ινών και κινητής νέας γενιάς ανοίγει τον δρόμο για το ψηφιακό μέλλον της χώρας και ενισχύει την εμπειρία των πελατών, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά για τη βιώσιμη ανάπτυξή μας στο μέλλον».
  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk