• Αναζήτηση
 • «Σπίτια Αλληλεγγύης» από το SolidarityNow

  Σπίτια αλληλεγγύης για τις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες που βρίσκονται στην Ελλάδα ανοίγει το SolidarityNow σε

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Σπίτια αλληλεγγύης για τις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες που βρίσκονται στην Ελλάδα ανοίγει το SolidarityNow σε συνεργασία με την οργάνωση HelpRefugees. Το πιλοτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σπίτια Αλληλεγγύης/Solidarity Homes» προσφέρει στέγη σε προσφυγικές οικογένειες και προωθεί ενεργά την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, ενώ παράλληλα στόχος είναι να στεγάσει και να υποστηρίξει ευάλωτες οικογένειες Ελλήνων που είναι αντιμέτωπες με τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού θα φιλοξενούνται έξι οικογένειες, με μέγιστο αριθμό 30 άτομα, βάσει της χωρητικότητας των έξι διαμερισμάτων-σπιτιών αλληλεγγύης.
  Δημιουργία δεσμών Αλληλεγγύης
  Στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργήσει δεσμούς αλληλεγγύης και αποδοχής μεταξύ του προσφυγικού πληθυσμού και της τοπικής κοινωνίας, να στηρίξει τα πρώτα βήματα της ένταξης και ενδυνάμωσης των προσφύγων στον κοινωνικό ιστό, να βελτιώσει την αμοιβαία πολιτισμική κατανόηση προάγοντας τον διαπολιτισμικό διάλογο και τον αλληλοσεβασμό.
  Παροχή στέγης σε οικογένειες με επιτακτικές ανάγκες
  Οι προσφυγικές οικογένειες αποτελούν ομάδα που εξακολουθεί να χρήζει ιδιαίτερης υποστήριξης, καθώς από τη στιγμή που λαμβάνουν το προσφυγικό καθεστώς, χάνουν την πρόσβασή τους σε προγράμματα στήριξης, ενώ η κοινωνικο-οικονομική κρίση της χώρας δυσχεραίνει την προσπάθειά τους να ενταχθούν στη χώρα υποδοχής. Παράλληλα, το πρόγραμμα στηρίζει μία οικογένεια με ανήλικα παιδιά, που διαβιεί πολλά χρόνια στην Ελλάδα και που έχει υποστεί μειώσεις εισοδήματος λόγω κρίσης, ζει σε καθεστώς επισφάλειας στέγης και αδυνατεί να καλύψει τις καθημερινές της ανάγκες.
  Το πρόγραμμα «Σπίτια Αλληλεγγύης | Solidarity Homes» παρέχει στέγη, μέσω κάλυψης της δαπάνης του ενοικίου και των λογαριασμών κοινής ωφέλεια, μηνιαίο επίδομα για την κάλυψη των βασικών αναγκών της οικογένειας, μέσω προγράμματος παροχής προπληρωμένων καρτών. Συμβουλευτική και υπηρεσίες διερμηνείας και διασύνδεσης με τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία αλλά και διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των παιδιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και των ενηλίκων σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Και εκπαιδευτικές, ψυχοκοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, με σκοπό την ομαλή ένταξή των ωφελούμενων στην κοινωνία (εκμάθηση ελληνικών, δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά κλπ.).
  29 κάτοικοι στα 6 «Σπίτια Αλληλεγγύης»
  Σήμερα, τα 29 άτομα που φιλοξενούνται συνολικά στα έξι «Σπίτια Αλληλεγγύης | Solidarity Homes» (15 παιδιά και 14 ενήλικες), μαρτυρά την επιτυχή εκκίνηση του προγράμματος, αγγίζοντας το μέγιστο αριθμό ωφελούμενων.
  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2017, θα έχει διάρκεια ένα χρόνο (Ιούνιος 2018), με δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού.
  Κοινωνία