• Αναζήτηση
 • Ευρωβαρόμετρο: Ερευνα για την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης

  Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Ευρωβαρόμετρου για την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης και τη δημοκρατία η ελευθερία των ΜΜΕ και η πολυφωνία είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για μια υγιή δημοκρατία.

  Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Ευρωβαρόμετρου για την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης και τη δημοκρατία η ελευθερία των ΜΜΕ και η πολυφωνία είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για μια υγιή δημοκρατία. «Η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία των μέσων είναι ενσωματωμένα στο άρθρο 11 του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης», τονίζεται στην έρευνα, η οποία έγινε στα 28 κράτη μέλη από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου.

  Ευρωβαρόμετρο – «Media pluralism and democracy»

  Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας οι περισσότεροι Ελληνες θεωρούν ότι δεν υπάρχει πολυφωνία στα ελληνικά μέσα, ότι η ενημέρωση που τους παρέχεται υπόκειται σε πολιτικές και εμπορικές πιέσεις και δεν είναι έγκυρη και ανεξάρτητη.
  Πιο αναλυτικά τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι υπάρχει πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης της χώρας τους. Τα υψηλότερα ποσοστά συμφωνούντων καταγράφονται στη Φινλανδία (85%), την Ολλανδία (84%) και τη Δανία (82%). Η Ελλάδα είναι η χώρα με το μικρότερο ποσοστό ατόμων που συμφωνούν με την άποψη αυτή (48%).  
       
  Περίπου τέσσερις στους δέκα από τους ερωτηθέντες συμφωνούν ότι τα μέσα ενημέρωσης στη χώρα τους παρέχουν πληροφόρηση απαλλαγμένη από πολιτικές και εμπορικές πιέσεις. Ομως η πλειοψηφία (57%) διαφωνούν με την άποψη αυτή. Ανάμεσα στις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά συμφωνούντων με την άποψη αυτή είναι η Ελλάδα (12%), η Ισπανία (24%) και η Κύπρος (25%).
  Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (60%) δηλώνουν ότι τα δημόσια μέσα ενημέρωσης στις χώρες τους υπόκεινται σε πολιτικές πιέσεις. Το ποσοστό όσων πιστεύουν ότι τα δημόσια μέσα στη χώρα τους δεν υπόκεινται σε ανάλογες πιέσεις είναι ιδιαίτερα χαμηλό στην Ελλάδα (9%), στη Γαλλία (16%) και την Ισπανία (20%).
  Μια μικρή πλειοψηφία (53%) συμφωνούν ότι τα ΜΜΕ στη χώρα τους παρέχουν έγκυρη ενημέρωση, με τη Φονλανδία να παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό (88%). Στην αντίθετη όχθη το ποσοστό όσων συμφωνούν με αυτό είναι χαμηλό στην Ελλάδα (26%), στη Γαλλία (34%) και στην Ισπανία (38%).
  Στην ερώτηση ποιο είναι το μέσο ενημέρωσης που εμπιστεύονται περισσότερο η πλειοψηφία (66%) απαντούν το ραδιόφωνο. Μόνο στην Ελλάδα η πλειοψηφία (56%) θεωρεί ότι το ραδιόφωνο δεν είναι αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης.
  Σχετικά με την Αρχή που ελέγχει το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο σε όλα τα κράτη μέλη λιγότεροι από τους μισούς είναι σε θέση να γνωρίζουν το όνομα της Αρχής. Τα μεγαλύτερα ποσοστά όσων απαντούν σωστά στην ερώτηση ποιο είναι το όνομα της Αρχής καταγράφονται στην Πολωνία (45%) και στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία (41%).
  Το 37% των ερωτηθέντων απαντούν ότι η Ανεξάρτητη Αρχή είναι πραγματικά ανεξάρτητη, ενώ το 46% δεν συμφωνούν με αυτό. Οι χώρες με τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ανεξαρτησία της Αρχής είναι η Φινλανδία (76%), η Ολλανδία (67%), η Δανία (56%), η Σουηδία (55%) και η Αυστρία (51%). Εν αντιθέσει μικρά ποσοστά καταγράφουν όσοι συμφωνούν με αυτό στην Ισπανία (14%), την Ελλάδα (19%) και τη Λετονία (24%).    
  Media