Μείωση 10,6% στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο το πεντάμηνο

Μειωμένο κατά 10,6% ήταν το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου, φθάνοντας στα 1,272 δισ. ευρώ, από 1,422 δισ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η αρνητική εξέλιξη οφείλεται στη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 137 εκατ. ευρώ (6,2%), καθώς οι ταξιδιωτικές πληρωμές αυξήθηκαν κατά 13 εκατ. ευρώ ή 1,7%.

Μειωμένο κατά 10,6% ήταν το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου, φθάνοντας στα 1,272 δισ. ευρώ, από 1,422 δισ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η αρνητική εξέλιξη οφείλεται στη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 137 εκατ. ευρώ (6,2%), καθώς οι ταξιδιωτικές πληρωμές αυξήθηκαν κατά 13 εκατ. ευρώ ή 1,7%. H μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στη μείωση των αφίξεων κατά 1,3% και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 5,7%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 18,5% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 52,4% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Η μείωση 6,2% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες περιορίστηκαν στα 2,078 δισ. ευρώ, οφείλεται στη μείωση κατά 9,3% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,231 δισ. ευρώ και στη μείωση κατά 2,5% των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 761 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ περιορίστηκαν κατά 9,7% στα 772 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 8,6% στα 459 εκατ. ευρώ. Από τη Γερμανία οι εισπράξεις μειώθηκαν κατά 13,5% και διαμορφώθηκαν στα 290 εκατ. ευρώ και από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 13,2%, φθάνοντας στα 154 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν σημαντικά κατά 19,5% στα 260 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση 8,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 54 εκατ. ευρώ, ενώ από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 8,3%, στα 190 εκατ. ευρώ.
Το πεντάμηνο η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 1,3% και διαμορφώθηκε στα 4,475 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 4.533 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Από τις χώρες της ΕΕ-28 η κίνηση διαμορφώθηκε στα 2,836 εκατ. ταξιδιώτες, μειωμένη κατά 3,0% ετήσια βάση, ενώ οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 διαμορφώθηκαν στα 1,640 εκατ. ταξιδιώτες, αυξημένες κατά 1,8%. Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 1,0%, ενώ οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 4,8%. Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 4,4% φθάνοντας στις 490 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 11,2% στις 231 χιλ. ταξιδιώτες. Από το Ηνωμένο Βασίλειο οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 1,9% αγγίζοντας τις 456 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, οι αφίξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 47,6% και διαμορφώθηκαν στις 83 χιλ. ταξιδιώτες και από τις ΗΠΑ ενισχύθηκαν κατά 25,9%, φθάνοντας στις 213 χιλ. ταξιδιώτες.
Στα 916 εκατ. ευρώ, έναντι 1,032 δισ. ευρώ το πλεόνασμα τον Μάιο – Μείωση 14,8% στη μέση ταξιδιωτική δαπάνη
Μειωμένο κατά 11,3% ήταν και τον Μάιο το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, φθάνοντας τα 916 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,032 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις παρουσίασαν μείωση 10,4% και διαμορφώθηκαν στα 1,095 δισ. ευρώ, έναντι 1,222 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Μικρότερη μείωση, 5,5%, παρατηρήθηκε στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Μάιος 2016: 180 εκατ. ευρώ, Μάιος 2015: 190 εκατ. ευρώ). Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 14,8%, καθώς οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 4,4%.Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 66,3% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά78,0% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.
Η μείωση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά 10,4% σε ετήσια βάση οφείλεται στη μείωση κατά 8,0% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 (Μάιος 2016: 745 εκατ. ευρώ, Μάιος 2015: 810εκατ. ευρώ), όπως και στη μείωση κατά 17,7% των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28 (Μάιος 2016: 304 εκατ. ευρώ, Μάιος 2015: 370 εκατ. ευρώ). Η πτώση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 30 εκατ. ευρώ ή 5,7% και των εισπράξεων από κατοίκους χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 12,1% (Μάιος 2016: 255εκατ. ευρώ, Μάιος 2015: 290 εκατ. ευρώ).
Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 7,1% και διαμορφώθηκαν στα 207 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 15,3% και διαμορφώθηκαν στα 108 εκατ. ευρώ. Μείωση 29,2% παρουσίασαν και οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 153 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση 8,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, φθάνοντας στα 30εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 15,0% και διαμορφώθηκαν στα 83 εκατ. ευρώ.
Τον Μάιο η εισερχόμενη κίνηση διαμορφώθηκε στα 1,953 εκατ. ταξιδιώτες, ενισχυμένη κατά 4,4% σε ετήσια βάση, εξαιτίας της αύξησης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ-28 κατά 6,7%, καθώς οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 1,0%. Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 782 χιλ. ταξιδιώτες, ενισχυμένες κατά 3,6% και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 10,9% (Μάιος 2016: 618 χιλ., Μάιος 2015: 557χιλ.). Από τη Γερμανία οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 17,1% και διαμορφώθηκαν στις 312 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 15,6% και διαμορφώθηκαν στις 148 χιλ. ταξιδιώτες. Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 3,3% φθάνοντας στις 249 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση 18,9% εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Ρωσία, αγγίζοντας τις 42 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 10,9% και διαμορφώθηκαν στις 88 χιλ. ταξιδιώτες.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk